Wedle Harmonogramu: deweloperzy odpowiadają na Wasze opinie dotyczące grupowania i przemieszczania pojazdów w drzewach badań

Wedle Harmonogramu: deweloperzy odpowiadają na Wasze opinie dotyczące grupowania i przemieszczania pojazdów w drzewach badań

Jak wspomnieliśmy w naszym poprzednim materiale dotyczącym planu działania, planujemy skondensować i odnowić gałęzie pojazdów we wszystkich drzewkach technologicznych. Po dyskusjach i zebraniu opinii zauważyliśmy, że kilka nowych grup i rozmieszczenie niektórych pojedynczych pojazdów wywołało wiele pytań. Jak już powiedzieliśmy, przekażemy Wam więcej informacji. Chcielibyśmy tutaj odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania i dokładniej opisać zasady, którymi rządzą się nowe zmiany.

Tworząc nowe grupy i przenosząc pojazdy między erami, skupiamy się przede wszystkim na Klasyfikacji Bitewnej, a nie na tym, jak podobne są pojazdy należące do określonej rodziny lub do kraju użytkownika. Jako nowy standard, tworzone są grupy maszyn o różnicy BR wynoszącej nie więcej niż jeden stopień (0,3-0,4). Istnieją jednak grupy z większą różnicą – w takich przypadkach wynika ona z naszego dążenia do utrzymania skondensowanych er. Naszym celem przy takim podejściu jest umożliwienie graczom ciągłego rozszerzania swojego asortymentu o podobne pojazdy (wcześniej niektóre grupy zawierały pojazdy, które drastycznie różniły się pod względem wartości BR, co mogło prowadzić do niezrównoważenia składu lineupów). Naszym dodatkowym celem jest również umożliwienie graczom pominięcia niechcianych pojazdów, co umożliwi im szybsze odblokowanie bardziej zaawansowanych maszyn, jeśli chcą grać na wyższej Klasyfikacji Bitewnej.

Oprócz grupowania w oparciu o BR, tam, gdzie było to możliwe, próbowaliśmy także grupować podobne modele pojazdów. Jednak podobieństwo nie przekłada się bezpośrednio na osiągi, a pojazdy, które wyglądają podobnie, mogą potencjalnie wymagać stosowania zupełnie innej taktyki na polu bitwy. Zdajemy sobie sprawę, że ten nowy system może w niektórych przypadkach wizualnie wyglądać dziwnie, ale naszym priorytetem jest usprawnienie prędkości postępu i umożliwienie graczom szybszego odblokowania podobnych, a także bardziej zaawansowanych maszyn.

Chcielibyśmy również wspomnieć, że ze względu na wielkoskalowe zmiany w erach, niektóre poprzednie grupy straciły na znaczeniu, a maszyny, które były ich częścią, mogły teraz zostać przeniesione na inne ery, potencjalnie także do innych grup.

Niektórzy z Was zwrócili też uwagę, że ilość pojazdów premium w poszczególnych erach może sztucznie podnosić wysokość niektórych z nich. Również pracujemy nad tym problemem.

Chcielibyśmy pokazać kilka przykładów grup, które stworzyliśmy, oraz powody, dla których tak postąpiliśmy.
Grupując i przestawiając pojazdy, priorytetowo traktujemy Klasyfikację Bitewną samolotów w Bitwach Zręcznościowych, jednak w niektórych przypadkach można również wziąć pod uwagę Klasyfikację Bitewną w Bitwach Realistycznych.
Zacznijmy więc! Opowiemy o niektórych zmianach, które wprowadziliśmy na podstawie Waszych opinii:

F-104A / F-104C —teraz są zgrupowane razem.
Su-7B / Su-7 BKL — teraz są zgrupowane razem.
A28B / Vampire FB 52A — teraz są zgrupowane razem.
F6F-5N oraz F4U-1C — zamienione miejscami (z odpowiednią zmianą ery i zgrupowania).
XP-55 — przeniesiony do ery III.
Shenyang F-5 — przeniesiony do ery VI.

Następnie chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego podjęto określone decyzje dotyczące grupowania i rozmieszczenia określonych pojazdów. Poniżej znajdują się konkretne przykłady.

USA

 • M4A2 został przeniesiony do ery II, ponieważ nie spełnia wymagań oceny bojowej dla ery III. Maksymalna ocena bojowa w AB dla amerykańskiej ery II wynosi 3,7, a minimalna dla ery III to 4,7. Z tego powodu wartość Klasyfikacji Bitewnej M4A2 wynosząca 4,0 jest bliższa minimalnemu BR ery II wynoszącej 3,7 niż maksymalnemu BR ery III wynoszącej 4,7 (różnica w pierwszym przypadku to 0,3; różnica w drugim przypadku to ponad 0,7).
 • F8F-1 został usunięty z grupy wraz z F8F-1B i przeniesiony do III ery ze względu na dużą różnicę w Klasyfikacji Bitewnej zarówno na AB, jak i RB.
 • F-80A-5 i F-80C-10 nie zostały zgrupowane razem ze względu na dużą różnicę w Klasyfikacji Bitewnej. Wyjątek od tej reguły można znaleźć w tej samej erze, co dwa F-84. Utrzymują one swoją istniejącą grupę pomimo różnicy w BR, aby uniknąć występowania w strukturze pionowej tej ery 3 maszyn.
 • M1A1 HC został przeniesiony do gałęzi po M60A3 TTS, ponieważ jest to czołg Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Planujemy dalsze ulepszanie tej gałęzi, która obejmuje również inne pojazdy US Marines.
 • Dokonano połączenia M1A1 i IPM1, ponieważ czołgi te są takie same pod względem współczynnika Klasyfikacji Bitewnej i skuteczności bojowej w porównaniu z proponowanym grupowaniem M1 i IPM1.

Niemcy

 • Marder III i Marder III H zostały podzielone na różne ery, ponieważ ich współczynniki Klasyfikacji Bitewnej lepiej pasują odpowiednio do ery I oraz II. Dlatego nie można ich połączyć w jedną grupę.

 • M48 Super został zgrupowany z KPz-70, a nie z M48A2 GA2 ze względu na znaczne różnice w Klasyfikacji Bitewnej.

 • Tygrys H1 i Tygrys E nie zostały zgrupowane, ponieważ w tej gałęzi na III erze znajdują się tylko dwa pojazdy o tej wysokości Klasyfikacji Bitewnej. Jeżeli jednak w przyszłości dodany zostanie jakiś pojazd, wówczas będzie można je zgrupować.

 • Jagdpanzer IV i Jagdpanzer IV/70(V) nie zostały zgrupowane ze względu na różnice w Klasyfikacji Bitewnej. Jednakże Jagdpanzer 38(t) dorównuje Jagdpanzerowi IV pod względem Klasyfikacji Bitewnej i dlatego został z nim zgrupowany.

 • Fw 190 D-9 został oddzielony od Fw 190 D-12 i przeniesiony do III ery, ponieważ Klasyfikacja Bitewna Fw 190 D-9 w AB wynosi 5,0, co mieści się w zakresie III ery, a Klasyfikacja Bitewna Fw 190 A-5 wynosi 5,3 – dlatego został przesunięty do ery IV.

 • BMP-1 został zgrupowany z Marderem A1, ponieważ ma tę samą Klasyfikację Bitewną. Marder 1A3 został przesunięty po nich, ponieważ ma wyższą Klasyfikację Bitewną i oferuje lepszą wydajność dzięki kamerze termowizyjnej. Ze względu na układ zgrupowanych pojazdów w tym drzewie, zgrupowanie razem dwóch Marderów nie jest możliwe.

 • Leopard 2K został przesunięty po T-72M1 do innej ery, ponieważ ta gałąź jest wypełniona między innymi prototypami, importami, eksportami i pojazdami NRD.

ZSRR

 • I-185 (M-82) i I-185 (M-71) nie zostały zgrupowane, ponieważ w tej gałęzi na III erze znajdują się tylko 2 pojazdy.
 • MiG-3-15, który wcześniej był zgrupowany z MiG-3-15 (BK), został usunięty z grupy, ponieważ nie spełnia już kryteriów Klasyfikacji Bitewnej AB ani dla grupy, ani dla ery II.
 • Ił-10 i Ił-10 (1946) zostały zgrupowane, ponieważ nie chcemy, aby ta gałąź miała na tej erze w strukturze pionowej 3 maszyny. Jednocześnie Su-6 (M-71F) i Su-6 (AM-42) nie zostały zgrupowane, ponieważ pierwszy z nich nie spełnia już kryteriów współczynnika Klasyfikacji Bitewnej dla ery IV.
 • Jak-3 został usunięty z grupy wraz z Jak-3P i przeniesiony z ery IV do III ze względu na jego Klasyfikację Bitewną. Jak-3 został zgrupowany z Jak-9U, ponieważ spełnia kryteria Klasyfikacji Bitewnej, w przeciwnym razie wysokość struktury pionowej w tej gałęzi wynosiłaby 3 maszyny. Jak-9P jest zgrupowany z Jak-3P z tych samych powodów.
 • SU-85 i SU-85M znajdują się w różnych grupach ze względu na różnicę w Klasyfikacji Bitewnej. Zgrupowanie tych dwóch razem oznaczałoby również, że struktura pionowa gałęzi wzrosłaby do 3 maszyn, a zasady Klasyfikacji Bitewnej nie zostałyby spełnione.
 • KW-85 został zgrupowany z KW-1 (ZIS-5), a nie z IS-1, ponieważ zgrupowanie z IS-1 naruszyłoby zasadę grupowania w RB. Taki sposób zgrupowania oznacza, że nie są naruszane różnice w AB i RB.
 • Rozumiemy, że niektórzy gracze uważają, że Obiekt 685 powinien zostać zgrupowany z BMP-3 zamiast BMP-2 i że 2S25 powinien zostać zgrupowany z 2S25M. Powodem jest to, że musielibyśmy przenieść albo 2S25 na wyższą erę, albo 2S25M na niższą. Nie jest możliwe dla żadnego z tych pojazdów, chyba że zwiększymy Klasyfikację Bitewną VI lub VII ery na niższą lub wyższą.
 • Ła-7 został przeniesiony do III ery ze względu na jego Klasyfikację Bitewną. Ła-7 Dołguszyna nie został przeniesiony do niższej ery, ponieważ jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule informacyjnym dotyczącym planu działania, nie będziemy obniżać ery pojazdów premium.

Wielka Brytania

 • Conway został zgrupowany z Tortoise, a nie z FV4005 ze względu na różnicę w Klasyfikacji Bitewnej.

 • Rooikat Mk.1D został zgrupowany z Olifantem Mk.1A, podczas gdy Rooikat MTTD został zgrupowany z Olifantem Mk.2 ze względu na ich Klasyfikację Bitewną.

 • Jaguara GR.1 nie można przenieść do ery VII i zgrupować z Jaguarem GR.1A, ponieważ Klasyfikacja Bitewna Jaguara GR.1 nie pasowałaby do ery VII.

Japonia

 • Typ 87 RCV został zgrupowany z Typem 89 zamiast Typem 87 RCV (P) ze względu na różnicę w Klasyfikacji Bitewnej i erze.

 • Ki-44-I został zgrupowany z Ki-61-I ko, a nie Ki-44-II hei, ze względu na różnicę w Klasyfikacji Bitewnej. Gdyby zostali zgrupowani, wysokość struktury pionowej ery wzrosłaby do 3 maszyn, ponieważ nie można ich pogrupować na podstawie różnicy w Klasyfikacji Bitewnej. Kiedy Ki-44-I i Ki-61-I ko są ze sobą zestawiane, a Ki-44-II hei z Ki-61-I otsu, tak się nie dzieje.

Chiny

 • M4A4 (1. PTG) ma tę samą Klasyfikację Bitewną, co jego odpowiednik w zwykłym drzewku badań, M4A4, który również jest na erze II, mieszczącej się w granicach Klasyfikacji Bitewnej dla tego drzewa, stąd podwyższenie ery nie jest uzasadnione.

 • ZTZ-96 i ZTZ-96A nie mogą być grupowane ze względu na różnicę w Klasyfikacji Bitewnej, a co za tym idzie, w erach.

 • WZ1001(E) LCT został przesunięty po CM11, ponieważ planujemy zapełnienie tej linii pojazdami eksportowymi i prototypowymi, a także pojazdami z Republiki Chińskiej (Tajwanu).

Włochy

 • G.55 serii 1 został przesunięty w górę w rankingu i zgrupowany z Re.2005 serii 0 ze względu na ich Klasyfikację Bitewną. Nie grupowaliśmy go z G.55 sottoserie 0 ze względu na różnicę w Klasyfikacji Bitewnej w trybie AB.

 • SM.91 został przesunięty do ery II ze względu na swoją Klasyfikację Bitewną i w konsekwencji nie może być łączony z SM.92.

 • Sherman VC nie został zgrupowany z M4 Tipo IC i został przeniesiony do ery IV ze względu na jego Klasyfikację Bitewną.

 • SIDAM-25 (Mistral) i SIDAM-25 nie zostały zgrupowane razem ze względu na dużą różnicę w ich Klasyfikacjach Bitewnych, a co za tym idzie, w erach.

Francja

 • AMX-13-90 i AMX-13 (HOT) nie zostały zgrupowane razem ze względu na różnicę w ich Klasyfikacjach Bitewnych, a co za tym idzie, w erach.

 • F6F-5 został przeniesiony do ery II, tej samej co w drzewku amerykańskim, ze względu na jego Klasyfikację Bitewną.

 • Milan nie został przesunięty z ery VI do VII, ponieważ ma współczynnik Klasyfikacji Bitewnej 9,7, jak inne samoloty ery VI, a nie współczynnik 10,0-11,3, jak mają samoloty ery VII.

Szwecja

 • Strv 101 został zgrupowany z Strv 103A, a nie Strv 81, ponieważ obydwa pojazdy mają tę samą Klasyfikację Bitewną.

 • Strv 103A nie został zgrupowany z Strv 103C ze względu na ich Klasyfikację Bitewną, co również plasuje je na różnych erach.

Izrael

 • Grupy Magach 3/6 i Magach 6A/5 powstały, ponieważ wersje 6A/5 to późne Magachy z lepszymi pociskami, podczas gdy modele Magach 3/6 nie mają tak dobrych pocisków.

Głupota straszna z tymi BR. Ale w anglojęzycznym temacie gracze już wszystko wypunktowali. Jeden krok naprzód, pięć do tyłu.

1 Like