Po trafieniu wrogiego czołgu, gra zawiesza się. After hitting an enemy tank, the game freezes

Witam!!
Po trafieniu obcego czołgu który wybucha gra zawiesza się. Jeśli trafię wroga, ale nie widzę jego wybuchu gra działa prawidłowo. Mógłbym w ostateczności skasować shader wybuchu?

Hello!!
After hitting an alien tank that explodes, the game freezes. If I hit an enemy but don’t see it explode, the game works fine. Could I finally delete the explosion shader?