Łatka 2.33.0.31

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono nieprawidłową (mniejszą niż być powinna) ilość odłamków podczas penetracji pancerza pojazdów naziemnych.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie ikony złożonego radaru w interfejsie w grze dla pojazdów z funkcją śledzenia celu.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak kompasu, gdy nie śledzono celu za pomocą pojazdów naziemnych, które mają moduł śledzenia celu, ale nie mają radaru przeszukującego.
 • Naprawiono brakujący przycisk “Wybierz broń specjalną lub PPK” dla BMP-2.

Lotnictwo

 • Poprawiono wskazówki dotyczące walki w przestworzach dla nowoczesnych samolotów. Dodano informacje o walce z celami naziemnymi.
 • AMX — naprawiono brak możliwości śledzenia celu przez zasobnik celowniczy. Naprawiono brak zapisywania namierzonego punktu celowania podczas włączania zasobnika optycznego do obszaru z poprzednio namierzonym punktem.
 • MiG-23ML, MiG-23MLA, MiG-23MLD — naprawiono błąd, który powodował wizualny brak zasobnika środków przeciwdziałania pod kadłubem po zainstalowaniu go w menu uzbrojenia podwieszanego.
 • JAS39A, JAS39C — prędkość kątowa podczas jednostajnego skrętu została zmniejszona o 2-3°/s (~21.0…21.5°/s przy prędkości 800km/h oraz przy zatankowaniu 50% paliwa). Maksymalna prędkość na poziomie morza została zwiększona do M1.2, a maksymalna prędkość na wysokości 12000 metrów została zmniejszona do M2.0.
 • Su-27 — poprawiono wygląd gwiazd na skrzydłach.

Inne

 • Naprawiono błąd, który powodował, że pojazdy w menu wyboru pojazdów nie były dodawane do slotu załogi po ich wybraniu.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że rzeki płynęły w złym kierunku w lokacjach Tunezja i Dżungla.
 • Dodano ustawienie sterowania dla HOTAS HORI HPC-045U Flight Control System & Mount.
 • Poprawiono czytelność podpowiedzi tekstowych na ekranach ładowania.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.