Łatka 2.31.1.17

  • Naprawiono błąd, który powodował, że punkty badań otrzymane za premie za umiejętności nie były odzwierciedlane w “sumie” i postępie badań modyfikacji w oknie wyników bitwy. Błąd ten był jedynie wizualny, a otrzymane punkty badań były obliczane poprawnie.
  • Naprawiono błąd, który powodował błąd “Wewnętrzny błąd serwera postaci” po kliknięciu pojazdu premium/specjalnego po ukończeniu badania pojazdu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że liczba rakiet na pojazdach naziemnych (np. BM-13N) nie zmniejszała się po zniszczeniu przez ogień wroga.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wyskakujące podpowiedzi z wydarzenia “Bitwa o Atlantyk” pojawiały się w zwykłych bitwach morskich.

Wydarzenie Bitwa o Atlantyk

  • Naprawiono błąd, który umożliwiał wczytanie do tego wydarzenia pojazdów rezerwowych zamiast gotowych składów.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że odpalanie ładunków głębinowych następowało w serii po pojedynczym naciśnięciu przycisku przypisanego do tej funkcji.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.