Łatka 2.27.1.42

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować uszkodzenia bez penetracji, gdy pociski APHE mniejszego kalibru uderzały w gąsienice na pod większym kątem (raport).
 • M10 (Francja) - Modele załogi w mundurach amerykańskich zostały zastąpione modelami załogi w mundurach francuskich.
 • M8 LAC (wszystkie modyfikacje) - Dostosowano wartości przełożeń (raport).
 • Merkawa Mk.1 - Dostosowano wartości przełożeń i zwiększono całkowitą liczbę biegów. Skrzynia biegów została zmieniona na skrzynię biegów używaną w Merkawie Mk.1B (raport).
 • Turm III - Dostosowano wartości przełożeń. Skrzynia biegów została zmieniona na skrzynię biegów używaną w Leopardzie 1 (raport).
 • 2S3М - Dostosowano wartości przełożeń (raport).
 • AUBL/74, FIAT 6614, AUBL/74 HVG - Dostosowano wartości przełożeń i zwiększono całkowitą liczbę biegów (raport).
 • Centurion Mk.1 - Poprawiono wartości przełożeń biegu wstecznego. Zmieniono liczbę biegów wstecznych z 1 na dwa. Prędkość biegu wstecznego została zmieniona z 12 na 12,8 km/h. (raport).
 • Centurion Mk.3 (wszystkie modyfikacje) - Poprawiono wartości przełożeń biegu wstecznego. Zmieniono liczbę biegów wstecznych z 1 na 2. Prędkość biegu wstecznego została zmieniona z 12 na 11,9 km/h. (raport).
 • Freccia - Zmniejszono obszar winiety w celowniku strzelca (raport).
 • Panther II - Usunięto błędne formowanie się fragmentów wtórnych z zewnętrznych osłon bocznych ("Schürzen").
 • M1 KVT - Zmieniono materiał błotnika ze stali konstrukcyjnej na gumowo-tkaninową osłonę.
 • Chi-Ha LG - Naprawiono błąd powodujący spadek prędkości naprowadzania działa po rozładowaniu baterii (raport).
 • Freccia - Naprawiono brak kamery termowizyjnej w dronie (raport).
 • Pocisk 105 mm DTW2-105 - zmieniono masę z 3,79 na 3,775 kg (raport).
 • Pociski 85 mm O-365K, Typ 56 - prędkość wylotowa została zmieniona z 793 na 785 m/s (raport).
 • Poprawiono oznaczenie pocisku О-243. Nowe oznaczenie - О-240. Prędkość wylotowa została zmieniona z 343 na 335 m/s. Masa została zmieniona z 2,15 na 2,14 kg (raport).
 • Dodano nowy typ materiału wybuchowego - JH-2 (Chiny). Zmieniono typ materiału wybuchowego dla pocisku DTP-125 z RDX/TNT na JH-2 (raport).
 • MGM-51 B/C - zmieniono typ materiału wybuchowego z TNT na Oktol. źródło: "Shillelagh Information Booklet D-453".
 • 105 mm Typ 91 - Masa pocisku została zmieniona z 10,5 na 9,4 kg. Masa materiału wybuchowego została zmieniona z 0,97 na 1,2 kg. Źródło: "予算執行事前審査等調書 (平成22年度第3四半期)".
 • 90 mm Granata da 90 - Prędkość wylotowa została zmieniona z 850 na 830 m/s. Masa została zmieniona z 10,1 na 10,3 kg. Masa materiału wybuchowego została zmieniona z 1 na 0,871 kg. Źródła: "Sinossi di materiale di artiglieria, parte descrittiva, tom II, testo, 1957" oraz "Addestramento dell'artiglieria, cannone da 90/53 P, istruzione sul materiale e sulle munizioni, 1952".
 • 90 mm Granata Perforante mod.43 - Masa została zmieniona z 11,1 na 11,25 kg. Masa materiału wybuchowego została zmieniona z 0,18 na 0,347 kg. Źródła: "Sinossi di materiale di artiglieria, parte descrittiva, tom II, testo, 1957" oraz "Addestramento dell'artiglieria, cannone da 90/53 P, istruzione sul materiale e sulle munizioni, 1952".

Samoloty

 • Tornado F.3 - Naprawiono błąd, który powodował, że radar namierzał cele w zasięgu większym niż wyznaczony.
 • A-4E Wczesny - Naprawiono błąd, który powodował użycie niewłaściwego typu wyrzutni dla AGM-12C (raport).
 • UH-1C XM-30 - Naprawiono błąd, który powodował, że prawe działko 30 mm XM140 w widoku rentgenowskim miało opis z miniguna M134. Kąt odchylenia działka 30 mm XM140 został zmieniony z 2 do 5 stopni. Źródło: DTIC AD0827184: Engineering Flight Test Of The UH-1C Helicopter Equipped With The XM-30 Weapon System. November 1967.
 • F-84B - Dodano komputer balistyczny dla bomb (bombardowanie nawigacyjne). Źródło: AN 01-65BJB-1 Handbook Flight Operating Instructions F-84B, F-84C i F-84D.
 • F9F-8 - Naprawiono błąd uniemożliwiający skopiowanie wstępnie zainstalowanego zestawu uzbrojenia zawierającego 114 pocisków FFAR (raport).
 • F-16A MLU, F-16AJ - Naprawiono błąd, który powodował blokowanie kamery naprowadzania AGM-65, gdy samolot był uszkodzony.
 • Su-22M3 - Naprawiono błąd uniemożliwiający skopiowanie wstępnie zainstalowanego uzbrojenia składającego się z 8 pocisków FAB-500Sz (raport).

Uzbrojenie

 • Naprawiono błąd, który powodował, że pociski HE, HEAT, dymne i inne pociski z zapalnikami kontaktowymi nie detonowały się na powierzchni wody. Poprawka dotyczy pocisków dział okrętowych i czołgowych oraz dział przeciwlotniczych.

Grafika

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wizualne wyświetlanie mostu w lokacji "Alaska" znikało po użyciu pod nim lemiesza.

Interfejs

 • Do analizy ochrony dodano możliwość wyszukiwania pojazdów stanowiących zagrożenie według nazwy.
 • Usunięto akapity dla tekstów w podpowiedzi opcji w oknie tworzenia dywizjonu.

Udźwiękowienie

 • Teraz podczas strzelania z broni szybkostrzelnej do pancerza pojazdu naziemnego częstotliwość dźwięków pocisków i trafień pociskami odpowiada rzeczywistym dźwiękom.
 • Stworzono nowe dźwięki trafień w pojazdy naziemne dla wszystkich kalibrów: karabiny maszynowe (6,5 mm - 14,5 mm), małe (23 mm - 50 mm), średnie (57 mm - 90 mm), duże (100 mm - 155 mm). Celem zmian jest podkreślenie energicznych uderzeń w grube płyty pancerza i wyróżnienie się w ogólnym tle gry o niskiej częstotliwości.
 • Stworzono nowe dźwięki trafień ze wszystkich kalibrów w pojazd gracza w widoku pierwszoosobowym w zależności od typu amunicji (APHE, AP, HE, HEAT). Celem tej zmiany jest wyraźne rozróżnienie trafień różnymi rodzajami amunicji.
 • Dodano nowe dźwięki wszystkich kalibrów pocisków omijających przez gracza. Celem zmiany jest sprawienie, by wyraźniejsze dźwięki lepiej kontrastowały z tłem o niskiej częstotliwości, ostrzegając przed ostrzałem.

Misje

 • W misji "Siewiersk-13" przeniesiono działa przeciwlotnicze, które znajdowały się zbyt blisko pasa lądowania lotniska.
 • W misji "[Podbój #2] Opuszczone miasto" naprawiono nieprawidłowe rozmieszczenie obszarów obrony punktów odrodzenia.
 • Inne zmiany

 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie uzbrojenia i amunicji innych pojazdów w oknie wyboru pojazdu w trakcie bitwy, uniemożliwiając graczowi odrodzenie się w bitwie.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.