Łatka 2.27.1.35

  • Naprawiono zawieszanie się gry po zalogowaniu.

Wydarzenie Atomic Thunder

  • Dodano wskazówki dotyczące sterowania Burawem dla Pszczoły naprawczej.
  • Wyłączono podpowiedzi, gdy gracz używał robotów, które nie pasowały do pojazdu gracza.
  • Dodano podpowiedzi dla Pszczoły naprawczej.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.