Łatka 2.27.1.29

  • Zwiększono liczbę odłamków pocisków wybuchowych i odłamkowych działek 20 mm pojazdów naziemnych i samolotów.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię klienta gry po dołączeniu do bitwy.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.