Łatka 2.27.1.28

Wydarzenie Atomic Thunder

  • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk towarzyszący zniszczeniu JE-7 Jeżycha był słyszany przez wszystkich walczących niezależnie od ich odległości od maszyny.
  • Wyłączono automatyczny wybór punktu odrodzenia znajdującego się najbliżej punktu przejęcia, aby równomiernie rozłożyć odradzających się graczy.
  • Pasy BMP-2 AP-T i APDS zostały usunięte dla balansu.
  • Helikopter AH-1G dla strony "zachodniej" został zastąpiony przez AH-1F dla balansu.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.