Łatka 2.27.1.26

Wydarzenie Atomic Thunder

  • Ogień sojuszniczy został wyłączony.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że efekt trafienia laserem pozostawał w powietrzu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że po wybraniu automatycznego punktu odrodzenia cała drużyna odradzała się w jednym punkcie.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.