Łatka 2.27.1.17

Pojazdy naziemne

 • SANTAL - Naprawiono błąd, który powodował, że deflektor fal nie unosił się w wodzie.
 • SANTAL - Naprawiono błąd powodujący znikanie uszkodzonych wyrzutni z modelu wizualnego (raport).
 • KW-2 (1939) - Poprawiono położenie kamery celownika historycznego, aby odpowiadało położeniu optyki strzelca (raport).
 • LVT(A)(4) (ZiS-2) - Poprawiono położenie przedniej płyty pancernej. Ten błąd mógł prowadzić do nieprawidłowego wyświetlania połączeń pancerza na kamuflażu.
 • Typ 62 - Naprawiono błąd powodujący rozciąganie kamuflażu na tylnej płycie pancerza.
 • CV9030FIN - Naprawiono błąd, który powodował, że granat dymny "zawieszał się" w pobliżu prawego moździerza zamiast wewnątrz niego (raport).
 • Magach 3 - Naprawiono asynchroniczny obrót wieżyczki dowódcy i przeciwlotniczego karabinu maszynowego. Z powodu tego błędu znaczniki i efekty strzałów mogły pojawiać się w powietrzu (raport).

Samoloty

 • Ła-11 - Nieścisłości w modelu zostały poprawione. Dodano otwory na końcach skrzydeł. Usunięto przewody od kadłuba do sterów wysokości.
 • Sea Vixen F.A.W. Mk.2 - Naprawiono błąd, w wyniku którego hak nie przylegał do wykończenia.
 • Naprawiono krótkotrwałą zmianę jasności gry podczas efektu przejścia prędkości naddźwiękowej.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego efekt przejścia w prędkość naddźwiękową mógł ukrywać płomień dopalacza.
 • UH-1C XM-30 - Do analizy ochrony dodano informacje o typie i masie materiały wybuchowego 30-milimetrowych pocisków przeciwlotniczych.
 • Mirage 2000 (wszystkie modyfikacje) - Wyświetlacz pokazuje teraz odległość do przechwyconego celu.

Flota

 • Zaktualizowano ikony modyfikacji dla okrętów "Oddział kontroli uszkodzeń" i "Oddział przeciwpożarowy".

Lokacje

 • Naprawiono problemy wizualne w lokacji "Zamek Iberyjski".
 • Naprawiono migotanie tekstur lokacji, które mogło występować w celowniku czołgu.

Interfejs

 • Dodano wskazanie otrzymanych nowych naklejek i dekoracji w menu personalizacji.

Udźwiękowienie

 • Poprawiono balans częstotliwości w miksie dźwiękowym gry, dzięki czemu pozycjonowanie źródeł dźwięku w przestrzeni jest bardziej czytelne.
 • Dodano nowe dźwięki rykoszetów od kadłubów pojazdów naziemnych.
 • Poprawiono balans pomiędzy głośnością silników i kół pojazdów naziemnych, dzięki czemu koła nie będą brzmiały dużo głośniej niż silniki.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.

1 Like