Łatka 2.27.0.83

  • Naprawiono błąd, w wyniku którego w VR mgła na horyzoncie nad wodą i inne efekty atmosferyczne mogły być wyświetlane inaczej w prawym i lewym obiektywie lub nie być wyświetlane w ogóle w jednym z obiektywów.
  • Naprawiono błąd specyficzny dla niektórych zestawów VR, który powodował, że chmury na horyzoncie wyświetlały się inaczej w lewym i prawym oku podczas przechylania głowy.
  • Naprawiono smugi wody na krawędzi ekranu, które pojawiały się, gdy kamera poruszała się w VR.
  • Naprawiono przypadki, w których cień obiektu nie znikał po jego zniszczeniu.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.