Łatka 2.27.0.57

Pojazdy Naziemne

 • Gun Carrier (3-in) - poprawiono opancerzenie przedniej części kabiny pojazdu.
 • Typ 10 - poprawiono opancerzenie celowników strzelca.
 • TKX - poprawiono opancerzenie kadłuba pojazdu.
 • leKPz M41 - poprawiono opancerzenie boków wieży.
 • Leopard 2A4, Leopard 2 (PzBtl 123), Strv 121, Leopard 2 PL, Leopard 2A4 (Fin) - poprawiono opancerzenie boków wieży, poprawiono umiejscowienie strzelca.
 • ZTZ99-III - poprawiono opancerzenie włazu kierowcy.
 • ZTZ96, ZTZ96A, ZTZ96A (P) - poprawiono opancerzenie włazu dowódcy.
 • SARC MkIVa - poprawiono animację kół skrętnych.

Samoloty

 • Fw 189 A-1- Model strzelca został naprawiony.

Flota

 • RN Duilio - Naprawiono model wieży.

Udźwiękowienie

 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięki pojazdów naziemnych sojuszników/wrogów były wyciszone lub zbyt ciche.
 • Dźwięk silników pojazdów naziemnych sojuszników/wrogów został poprawiony, aby zmaksymalizować jego priorytet w porównaniu z innymi dźwiękami.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięki silników sojuszników/wrogów były czasami zniekształcone.
 • Poprawiono czystość dźwięków kół i silników sojuszników/wrogów.
 • Poprawiono czystość dźwięków silników samolotów sojuszników/wrogów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że głośność kliknięcia radiowego, od którego zaczyna się każda wiadomość drużyny, nie była skorelowana z głośnością wiadomości ustawioną w opcjach gry.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.

1 Like