Sign in to follow this  
Hebime

Hadihajók és hogyan használjuk őket

Egy kis tájékoztató jellegű irománynak szánom, hogy azok a kedves játékosok akik nincsenek otthon a haditengerészeti dolgokban tudják, hogy az adott hajójukkal hogyan és miként is érdemes játszani, illetve, hogy mikre kell figyelni. A topic a jövőben bármikor bővülhet, illetve szívesen várunk bármilyen tapasztalatot.

 

Gyors támadóhajó (Fast Attack Craft/Schnellboot)

Gyors, jól manőverező, gyér páncélzatú hajók amiket hadihajók elleni fegyverzettel, torpedókkal láttak el. Gyorsaságuk és jó fordulóképességük miatt nehéz célpontok a repülőgépeknek és a torpedóknak. Evolúciójuk az amerikai PT (Patrol Torpedo Boat [Járőr Torpedónaszád]), az olasz MAS (Motoscafo Armato Silurante [Torpedóval felfegyverzett motorhajó]), a brit MTB (Motoros Torpedónaszád) és MGB (Motoros Ágyúnaszád) és a német E-hajókban teljesedett ki.

 

Motoros Torpedónaszád (Motor Torpedo Boat)

Kicsi, fürge, gyors hadihajók amiket az ellenséges csatahajók és egyéb nehéz páncélzatú hadihajók megtorpedózására fejlesztettek ki. Mivel gyorsak és jól fordulnak ezek a nagy hadihajók a nagy kaliberű fegyverzetükkel nagyon nehezen tudják őket eltalálni, ráadásul a csatahajók igen lomhák így a torpedók elől sem tudnak könnyen kitérni. A torpedónaszádok repülőgépek, más torpedónaszádok és rombolók ellen igen sérülékenyek, szinte semmilyen páncélzatuk nincs így repeszgránátokkal és lőszerrel (HE) érdemes őket lőni a nagyobb károk okozása érdekében.

 

Motoros Ágyúnaszád (Motor Gun Boat)

Kicsi, fürge, kategóriájukhoz képest jól páncélozott, a valóságban azonban igen gyér páncélzattal rendelkező hadihajók. Inkább gépágyúkkal és géppuskákkal vannak felfegyverezve, mint torpedókkal. Méretük és gyorsaságuk miatt nehéz célpontok torpedóknak és bombázóknak, a sok automata fegyverzet miatt pedig repülőgépekkel óvatosan kell megközelíteni, inkább 800-1200-as magasságban.

 

Tengeralattjáró-vadász (Submarine Chaser)

Kicsi, fürge, mélységi bombákkal és önvédelmi fegyverzettel ellátott hajó. Nevéből adódóan a fő feladata a tengeralattjárók elleni hadviselés volt, de önvédelmi fegyverzetével kisebb hajókban is kárt tudott tenni. Repülőgépek könnyen levadászhatják.

 

Őrnaszád (Patrol Boat)

Kicsi, gyéren páncélozott hajók, főleg automata fegyverzettel ellátva. Nagyobbak, mint a tengeralattjáró-vadászok. Feladataik főleg a tengerparti rendfenntartói szolgálatban merültek ki, de életmentő feladatokra is használták őket. Ilyenek voltak a brit motoros bárkák (Motor Launch), kikötővédelmi motoros bárkák (Harbour Defence Motor Launch), és a német R-hajók is. Automata fegyverzetük miatt repülővel nem célszerű túl közel menni hozzájuk. Nem túl gyorsak, bombákkal és torpedókkal is meg lehet őket támadni.

 

Aknamentesítő (Minesweeper)/Aknatelepítő (Minelayer)

Aknamentesítő és aknatelepítő igazából bármilyen hajó lehet amelyet megfelelő felszereléssel látnak el, nincs konkrét meghatározása. Fegyverzetük, sebességük eltérő lehet, voltak páncélozott és voltak fából készített verziók is. Összefoglaló néven aknászhajóknak nevezzük őket.

 

Ágyúnaszád (Gunboat)

Nem összekeverendő a folyami ágyúnaszádokkal. Kis merülésű, gyors, gyér páncélzatú hadihajók amelyek két vagy három löveggel is rendelkeztek. Fő feladatuk a partvédelem volt, vagy a partraszállások támogatása. Kis merülésük miatt folyókon is tudtak hajózni. Légvédelmi fegyverzetük eléggé jó, így célszerű 1000-1500 méteres kioldási magasságot tartani zuhanóbombázókkal. Lassúságuk miatt torpedókkal is célszerű őket támadni, de torpedónaszádoknak célszerű tisztes távolságot tartani tőlük a főfegyverzet miatt.

 

Torpedó-Ágyúnaszád (Torpedo Gunboat)

Torpedóval felfegyverzett ágyúnaszád amelynek a fő feladata a kisebb torpedónaszádok levadászása és megsemmisítése volt. A rombolók fokozatosan kiszorították őket, a II. Világháborúban Románia azonban még használta őket, így nem kizárt, hogy prémium járműként megjelenhetnek a játékban (abból kiindulva, hogy Romániának eddig minden fejlesztési ágban van/lesz 1-2 prémium járműve).

 

Monitor (Monitor)

Nem összekeverendő a folyami monitorokkal. Lassú, gyengén páncélozott de igen nagy kaliberű főfegyverzettel ellátott - többnyire 1 db -, kis merülésű hadihajók amiket partközelben szoktak alkalmazni tüzérségi lövegként partraszállásnál vagy partvédelem során. Alacsony merülésük miatt sekélyebb vizekben is tudnak haladni, legtöbbször 15 cm-es főlövegeket alkalmaznak rajtuk amivel nagyobb, erősebb hajókban is kárt tudnak okozni. Mivel lassan mozognak ezért könnyű őket megtorpedózni, légvédelmi ütegeik miatt viszont zuhanóbombázóval célszerű 1000-1500 méteres bombakioldási magasságot tartani, bár lassúságuk miatt lehet magasabbról is, mert nem biztos, hogy időben ki tudnak térni a bomba elől.

 

Korvett (Corvette)

Gyorsan mozgó, gyenge páncélzatú, 10 cm-es ágyúkkal felszerelt hadihajó amiket első sorban a tengeralattjárók elleni hadviselésre vetettek be ismét a II. Világháborúban. Fegyverzetük nem elég erős, hogy nagyobb hadihajókban jelentős kárt okozzanak, de a kisebb hajók ellen igen hatékonyak tudnak lenni. Mivel alig van páncélzatuk a nagyobb rombolóhatás érdekében célszerű repeszgránáttal (HE) lőni őket. Fürgék, így torpedókkal nem érdemes próbálkozni, hacsak nincs korlátozva a mozgása/mozgástere. Légvédelmi fegyverzete igen gyér, ezért zuhanóbombázókkal érdemes támadni. Más korvettek, fregattok, rombolók és egyes cirkálók szintén el tudnak vele bánni, nagyobb hadihajókkal a fürgesége miatt nem érdemes rálőni, csak ha már igen közel van.

 

Fregatt (Frigate)

A korvettnél gyorsabb, de páncélzatát és fegyverzetét tekintve a korvettel megegyező tulajdonságú hadihajó. Szintén tengeralattjárók ellen használták. Légvédelmi fegyverzete már komolyabb a korvettnél, így a zuhanóbombázókkal érdemes 1000-1500 méteres magasságban visszafordulni/kiengedni a bombákat, magasabbról nem érdemes, mert még időben kitérhet a bomba elől.

 

Romboló (Destroyer)

Eredetileg torpedóhajó-romboló típusként emlegették, később már csak a romboló maradt meg. Fő feladata a nagyobb hadihajók kísérése és védelme a kis és fürge torpedóhajók/naszádok és tengeralattjárók ellen. Ebből következik, hogy torpedónaszádokkal nem célszerű egy romboló ellen menni, hacsak nem tömegben támadnak a torpedóhajók. Erős légvédelmi fegyverzete is van, így zuhanóbombázókkal sem célszerű 1000-1500 méter alá menni, vagy pedig rajokban kell támadni. Fürge, gyengén páncélozott hadihajó így könnyen tud manőverezni és kitérni más torpedók és bombák elől ha van rá megfelelő manőverező helye és ideje. Gyenge páncélzata miatt célszerű repeszgránátokkal (HE) rálőni a nagy kaliberű ágyúkkal, hogy nagyobb kárt okozzunk benne. Rombolóként érdemes HE gránátot használni, mivel főleg kisebb hajók ellen kell küzdenünk, de nem baj, ha van tartalékban páncéltörő gránát (AP) is, ha nagyobb és erősen páncélozott hajók ellen szállunk szembe, illetve más rombolók ellen. Romboló-romboló elleni harcban a HE gránát súlyos külső sérüléseket tud okozni, de a belső modulok sebzéséhez AP lőszert kell használni. A kisebb hajókkal könnyen elbánik, cirkálónál nagyobb hadihajókban viszont számottevően nagy kárt nem tud okozni, hacsak nincsen egy-két jól célzott találat fontos modulokban, mint pl.: kormánylapát. Nagyobb hadihajók ellen a legfőbb fegyvere a torpedó, kisebb és fürgébb hajó révén nagy eséllyel tud eléggé közel kerülni és célba juttatni a torpedóit a nagyobb, lomhább hadihajók ellen.

 

Partvédelmi hajó (Coastal Defence Ship)

Gyakran cirkáló nagyságú hadihajók erős páncélzattal és fegyverzettel amely viszont a sebesség kárára válik. Gyorsabbak a monitoroknál és másodlagos fegyverzetük is van. Kis merülésük miatt sekélyebb vizekben és akár folyókon is tudnak haladni, néhányuk nyílt vízi hajózásra is alkalmas. Erős főfegyverzetük miatt képesek nagyobb hajókban is kárt tenni, páncélzatuk miatt pedig célszerű páncélgránáttal (AP) lőni rájuk. Lassúságuk és kis fordulékonyságuk miatt torpedózni és bombázni is érdemes őket, de a légvédelmi és másodlagos fegyverek miatt célszerű a megfelelő távolságot tartani.

 

Cirkáló (Cruiser)

A cirkálók a rombolóknál nagyobb, de a csatahajóknál kisebb hadihajók amelyek már páncélzattal és erősebb fegyverzettel is el vannak látva. Feladatuk a flotta előtt felderíteni (cirkálni) a vizeket. Úgy tervezték őket, hogy bármilyen hadihajóval el tudjanak bánni, kivéve a csatahajókat amik elől viszont el tudtak menekülni. Az évek során több fajtájuk is létezett, a II. Világháborúban sok nemzet használt még az I. Világháborúban épített, majd felújított cirkálókat.

 

Partvédelmi cirkáló (Coastguard Cruiser)

Könnyű fegyverzettel ellátott hadihajók, kis merülési képességgel aminek hála képesek folyókon is haladni. Legjobb tudomásom szerint Románia használt ilyeneket, így nem elképzelhetetlen, hogy prémiumként találkozhatunk majd eggyel.

 

Felderítő cirkáló (Scout Cruiser)

Egy megerősített cirkálónál kisebb, gyorsabb, könnyebben páncélozott, de fegyverzetét tekintve egy rombolóval egyenértékű hadihajó. Valószínűleg nem lesz ilyen a játékban, mert tudomásom szerint Peru és Brazília használt csak ilyen, az I. Világháborúban használt hajókat a II. Világháborúban is.

 

Megerősített cirkáló (Protected Cruiser)

A fontosabb modulokat védő páncélozott fedélzettel ellátott cirkáló. Erős főfegyverzettel, másodlagos és légvédelmi fegyverzettel. Gyors, jól forduló hajó. Repülőgépekkel és torpedókkal nem célszerű messziről támadni, mert kitérhet, túl közel viszont nem érdemes hozzá menni az erős fegyverzete miatt. Ha a modulokra célzunk akkor érdemes páncélgránátot (AP) használni ellene, egyébként repeszgránáttal (HE) is eléggé nagy károkat lehet neki okozni. Az I. Világháborúban jelent meg, a II. Világháborúban Bolívia, Görögország és a Szovjetunió alkalmazta még őket, így elképzelhető, hogy benne lesz a játékban.

 

Páncélos cirkáló (Armored Cruiser)

Övpáncélzattal és fedélzeti páncélzattal ellátott hadihajók, igen erős fegyverzettel, ellenben lassabbak, mint a megerősített cirkálók. Repülőkkel és kisebb hadihajókkal célszerű a megfelelő távolságot tartani. Főleg páncélgránáttal (AP) érdemes őket lőni a páncélzat miatt. Az I. Világháborúban szolgáltak, a II. VH-ban Japán és Görögország használt ilyeneket, így elképzelhető, hogy benne lesz a játékban.

 

Könnyűcirkáló (Light Cruiser)

Eredetileg "könnyen páncélozott cirkáló"-ként emlegették, majd maradt a könnyűcirkáló. A páncélozott cirkálónál könnyebb öv- és fedélzeti páncélzattal rendelkező kis hadihajó. Gyors, jól fordul és igen erős fegyverzete van. Repülőkkel, kis torpedó naszádokkal célszerű a megfelelő távolságot tartani tőle. Érdemes páncélgránáttal (AP) lőni a páncélzata miatt, nagyobb hadihajókkal azonban a repeszgránát (HE) is igen hatásos a könnyűcirkáló ellen.

 

Torpedó cirkáló (Torpedo Cruiser)

Legtöbbször a könnyű cirkáló kategóriába eső hajók, amelyek fő fegyverzete torpedókból áll. Páncélzata és fürgesége, valamint torpedói miatt ideális csatahajók ellen bevetni őket. Fürgék és erős a légvédelmük, így torpedónaszádokkal és bombázókkal célszerű a megfelelő távolságot tartani.

 

Nehézcirkáló (Heavy Cruiser)

A könnyűcirkálónál erősebb páncélzattal és fegyverzettel - többnyire 20 cm-es főágyúkkal - rendelkező hadihajó. Lassabb a könnyűcirkálónál, de gyorsabb a csatacirkálónál. Erős fegyverzete miatt célszerű a megfelelő távolságot tartani tőle, megfelelő páncélzattal ellátott, nagyobb hadihajók azonban torpedóval megtámadhatják. Páncélgránáttal (AP) érdemes lőni a páncélzata miatt. Ha több nehéz cirkáló összeáll akkor csatahajó ellen is felvehetik a küzdelmet. Kisebb hajókat nehézcirkálóval érdemes repeszgránáttal (HE) lőni, mert a löveg űrméretéből fakadóan a repeszgránát páncélátütése nagy valószínűséggel elegendő a könnyűcirkálók elsüllyesztésére, kisebb hadihajókról nem is beszélve.

 

Zsebcsatahajó (Armored Ship/Panzerschiffe)

A versailles-i békeszerződést kijátszva Németország építette ezeket a cirkáló kategóriába eső, de igen nehéz, már-már csatahajókhoz illő főfegyverzettel - 28 cm - rendelkező hadihajókat (Németországnak a szerződés értelmében nem lehettek csatahajói, ezért erős fegyverzettel rendelkező cirkálókat épített), emiatt az angolok csak "zsebcsatahajó"-nak nevezték őket. Páncélzatuk nem volt erősebb, mint más cirkálóké, viszont sebessége a lassabb cirkáló kategóriába teszi. Erős fegyverzete miatt kisebb hadihajókkal célszerű a távolságot tartani, viszont légvédelmi fegyverzete csak 3 db 8.8 cm-es lövegből áll ami miatt sokkal könnyebb repülőgépekkel támadni. Nagy kaliberű fegyverek esetében lehet repeszgránáttal (HE) lőni őket, kisebb hadihajóknak azonban érdemes páncélgránátot (AP) használni.

 

"Nagy cirkáló" (Large Cruiser/Super Cruiser/Cruiser Killer)

A csatacirkálók egy későbbi "verziója", amely típust azonban hivatalosan sohasem neveztek el, így a csatacirkálók kategóriájába esik. Hollandia 1047-es tervű csatacirkálója, Japán B-65-ös tervű cirkálója és Amerika Alaszka-osztályú cirkálója tartozik ebbe a kategóriába. Fő feladatuk az ellenséges nehézcirkálók megsemmisítése volt. Gyengébben voltak páncélozva, mint a csatacirkálók, ezért nem is estek a csatahajó (capital ship) kategóriába a csatacirkálókkal ellentétben.

 

Csatacirkáló (Battle Cruiser)

Egy csatahajó méretével és fegyverzetével rendelkező hadihajó ami viszont a csatahajókénál gyengébb páncélzattal rendelkezik, így gyorsabb is. Erős fegyverzete miatt egy csatahajóban is könnyűszerrel kárt tud tenni. Nagy mérete miatt rosszabbul fordul mint más cirkálók ezért repülőkkel és torpedókkal nagyobb magasságból/távolságból is lehet támadni. Célszerű páncélgránáttal (AP) lőni a páncélzata miatt.

 

Csatahajó (Battleship)

A csatahajók korszaka az első páncélozott hajó, a Gloire megépítésével kezdődött, de a hagyományos értelemben vett csatahajókról a HMS Dreadnought (Rettenthetetlen) megépítésétől kezdve lehet beszélni. A mai értelemben vett csatahajó (battleship) kifejezést 1922-től kezdték el alkalmazni.

 

Dreadnought-előtti (pre-Dreadnought)

Nehéz páncélzattal és nagy kaliberű főfegyverzettel és sok másodlagos löveggel ellátott, széntüzelésű gőzkazánnal működő, lassú hadihajók. Feladatuk más csatahajók elleni küzdelem volt. Lomhaságuk miatt torpedókkal és bombákkal is könnyű őket támadni nagyobb távolságról is. Páncélgránáttal (AP) érdemes őket lőni vastag páncélzatuk miatt.

 

Dreadnought

Erős, nagy kaliberű fő- és másodlagos fegyverzettel, erős páncélzattal és gőzturbinával ellátott hadihajó. Lomhasága miatt mind torpedóval, mind bombákkal könnyű támadni. Másodlagos fegyverei elsősorban a torpedónaszádok ellen védték. Légvédelmi fegyverzete igen gyér, repülőgépek könnyű célpontja. Páncélgránáttal (AP) érdemes lőni rá.

 

Szuper Dreadnought (Super Dreadnought)

Nagyobb, nehezebb mint a közönséges Dreadnought, nagyobb kaliberű fegyverzettel. A HMS Dreadnought megjelenése után öt évvel jelent meg az első szuper Dreadnought, a HMS Orion. Legelőször a szuper Dreadnoughtok kezdték el alkalmazni az egymás fölé helyezett, főlöveggel felfegyverzett tornyokat. Ez az újítás, a méretük és a súlyuk tette őket "szuperré".

 

Csatahajó (Battleship)

Nagy kaliberű főfegyverzettel és rengeteg másodlagos fegyverzettel ellátott, erősen páncélozott ámde lassú hadihajó. Lassúsága miatt torpedókkal és bombákkal nagyobb távolságból is támadható. Légvédelmük eltérő, léteztek erős és gyér légvédelemmel rendelkező csatahajók is - többnyire a későbbi időszakban épített csatahajók rendelkeztek jobb légvédelemmel amikor már felismerték a repülőkben rejlő veszélyt. Célszerű páncélgránáttal (AP) lőni őket a vastag páncélzatuk miatt. Csatahajóval hajózva a kisebb hadihajókat érdemes repeszgránáttal (HE) lőni.

Edited by Hebime
  • Like 1
medal medal medal medal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.