Jump to content

War Thunder SZABÁLYZAT


Gelesztaa
 Share

 WAR THUNDER SZABÁLYZAT

 

Tartalomjegyzék

1. Fórumszabályzat

1.1. Fórumtartalommal kapcsolatos szabályok (topikok, hozzászólások stb.)

1.2. Felhasználói fiókkal kapcsolatos szabályok (felhasználónevek, profilképek, aláírások stb.)

1.3. Állapotfrissítések

1.4. Büntetés

2. Játékszabályzat

2.1. Felhasználónevek

2.2. Büntetés

2.3. Társalgó (chat)

2.4. A panaszok kezelése; büntetés

2.5. Károkozás csapattársaknak (csapattársak sebzése, megölése; élményrombolás)

2.6. Spammelés, visszaélés a játékon belüli jelentési rendszerrel

2.7. Egyéb esetek

2.8. Büntetés elleni fellebbezés

2.9. Századszabályzat

2.10. Csatornák létrehozása

2.11. Sportszerűtlen magatartás

3. Live.Warthunder.com szabályai

3.1. Áttekintés

4. Technikai részleg szabályai

4.1. Áttekintés

5. A szabályok megváltoztatása, frissítése és értelmezése

 


 

1. Fórumszabályzat

1.1 Fórumtartalommal kapcsolatos szabályok (topikok, hozzászólások stb.)

Az alábbi irányelvek szolgálnak alapul a fórumon közzétett tartalmak felügyeletére, valamint a War Thunder közösség felhasználói által jelentett tartalmak elbírálására.

 

TILOS:

1.1.1. A fórumtagok, a fórumszemélyzet és a Gaijin-alkalmazottak sértegetése.

1.1.2. Veszekedéseket, vitákat kezdeményezni vagy azokban részt venni, szándékosan kisiklatni egy topik beszédtémáját és hasznavehetetlen üzenetekkel teleszemetelni a moderált területeket.

1.1.3. Személyazonosításra alkalmas adatokat, információkat engedély nélkül közzétenni a fórum nyilvános helyein (például valódi név, lakcím, telefonszám stb.).

1.1.4. Megszemélyesíteni, kiadni magad bármely más War Thunder felhasználónak vagy Gaijin személyzeti tagnak. Ez magában foglalja a felhasználóneveket, aláírásokat, hozzászólások tartalmát, egyéni rangokat, állapotfrissítéseket vagy bármi mást, amit a Gaijin Közösségi Személyzete ilyen jellegű csalásnak minősít. Ez a szabály a fórumon és a játékon belül egyaránt hatályban van.

1.1.5. Nyíltan vitatni, felelősségre vonni a moderációt vagy adminisztrációt. Ha problémád vagy aggályod van bármely intézkedéssel kapcsolatban, írj privát üzenetet valamely moderátornak, senior moderátornak, vagy közösségi menedzsernek, adminisztrátornak.

1.1.6. Engedély nélkül nyilvánossá tenni bármely Gaijin személyzeti taggal folytatott privát üzenet és egyéni hivatalos beszélgetés tartalmát.

1.1.7. Másokat a játék elhagyására vagy a vásárlástól való elállásra biztatni, akár csak egy álláspont bizonyítása érdekében is.

1.1.8. Olyan hivatkozásokat megosztani, melyek trükköket, megoldásokat szolgáltatnak a helyi adótörvények vagy árpolitika megkerülésére, illetve az erre való biztatás.

1.1.9. Piros szövegszínt használni bármilyen formában. Ez a betűszín kizárólag a fórumszemélyzet számára van fenntartva, és a kiemelés, kihangsúlyozás szerepét tölti be.

1.1.10. Harmadik féltől származó alkalmazásra irányító hivatkozást közzétenni a Gaijin azon jóváhagyása nélkül, miszerint az adott alkalmazás eleget tesz a sportszerűségi, tisztességi és etikai irányelveknek.

 

Szigorúan tiltott beszédtémák és tartalmak, beleértve a hivatkozások megosztását is:

1.1.11. Pornográf vagy társadalmilag elfogadhatatlan, kifogásolható tartalmak. Ez kiterjed a repülőgépek és a harckocsik festésére elhelyezett nem történelmi tartalmakra is (képekre, szövegekre stb.), melyek erotikus, erkölcstelen vagy sértő jellegűek.

1.1.12. Kalózkodás és a szerzői jogok szándékos megsértése.

1.1.13. Csalások, kihasználások (például játékhibák), illegális Arany Sas szerzési módok vagy bármely, az előbb felsoroltakhoz hasonló, valamint azokkal kapcsolatos témák.

1.1.14. Illegális szoftverekhez, warez oldalakra, illetve csalással foglalkozó oldalakra irányító hivatkozások.

1.1.15. Minden reklámozó üzenet, mely nem a War Thunderrel foglalkozó, játékosok által készített médiát tartalmaz.

1.1.16. Súlyos fenyegetés vagy zaklatás bármely formája.

1.1.17. Rasszizmus, idegengyűlölet és a diszkrimináció bármely formája.

1.1.18. 

A) A Gaijin szervereinek vagy irodáinak helyet adó országok törvényeinek megfelelően bármi olyan logó, szimbólum, jelkép, szervezet vagy ábra, mely bármilyen kapcsolatban áll olyan csoporttal, melyeket meglévő nemzetközi törvények vagy szabályok alapján elítéltek (beleértve a náci jelképrendszer, rövidítések és jelek változatait is »például SS, 1488«, illetve a náci vezetők, háborús bűnösök adatait, személy- és vezetékneveit).

B) Valamint melyek támogatják a nemzeti, etnikai és vallási gyűlöletet.

1.1.19. Káromkodás és sértegetés direkt vagy indirekt módon (a kifejezés részleges vagy teljes megkerülésével). Ez magában foglalja a trágárkodást, a sértő orvosi jellegű kifejezéseket (mint például rák, mentális betegségek stb.), a gyalázkodó szóhasználatot és minden egyéb durva és sértő jellegű kifejezést. Az automatikusan kiszűrt (kicsillagozott) kifejezések nem esnek a szabályzat ezen pontjának hatálya alá.

1.1.20. Bűncselekmények támogatása, beleértve a drogkészítmények használatát és az alkoholfogyasztást.

1.1.21. Bármely olyan politikai vagy vallási tartalom, mely nézeteltéréseket okozhat.

1.1.22. Bármely olyan tartalom, mely sikítást, visítást, ijesztést tartalmaz, valamint ami sokkot okozhat vagy megijesztheti a közösség bármely tagját, beleértve azon fotókat, videókat, melyek hajlamosak epilepsziás rohamot vagy egyéb, fényérzékenységgel kapcsolatos rohamot kiváltani.

1.1.23. Bármely hozzászólás, melyet a Gaijin személyzete és/vagy az adminisztrátorok sértő szándékúnak minősítenek.

1.2.24. Jogodban áll fellebbezni a büntetőintézkedésekkel szemben. A fellebbezésed senior fórummoderátorokhoz vagy adminisztrátorokhoz adhatod be privát üzenet formájában, akik akár más moderátorokat, adminisztrátorokat is bevonhatnak az ügy kivizsgálása érdekében.

 

Spammelés és trollkodás (ez a kategória magában foglalja):

1.1.25. Ugyanazon vagy hasonló kifejezések, értelmetlen üzenetek mértéktelen közzététele.

1.1.26. A „Report Post” funkcióval való visszaélés hamis, illetve értelmetlen jelentések beküldése által.

1.1.27. A topikok címeinek egyértelműen tükrözniük kell a bennük található tartalmat; a címeket tilos teljes mértékben nagybetűvel írni, illetve tilos azokban a nem egyértelmű rövidítések, trágár kifejezések használata.

 

1.2. Felhasználói fiókkal kapcsolatos szabályok (felhasználónevek, profilképek, aláírások stb.)

Megjegyzés: a felhasználói fiókok minden részletére érvényesek a szabályzat 1.1. paragrafusában írtak!

 

Tilos olyan felhasználónevet, profilképet és aláírást használni, mely:

1.2.1. Trágár vagy sértő hangvételű kifejezést tartalmaz, legyen az bármilyen nyelven írott, beleértve az átbetűzést is.

1.2.2. Olyan képet, szót, kifejezést, szólást stb. tartalmaz, mely bármilyen formában és szinten reklámozza, támogatja a diszkriminációt, irányuljon az akár származásra, rasszra, etnikumra, nemre stb.

1.2.3. Olyan képet, szót, kifejezést, szólást stb. tartalmaz, mely pszichotróp anyagokkal vagy narkotikumokkal és azok használatával kapcsolatos.

1.2.4. Részben vagy egészben, szerző jogvédelem alatt álló védjegyet, márkát vagy elnevezést tartalmaz.

1.2.5. A 19–21. század politikai/történelmi alakjainak nevét vagy képét tartalmazza. Ez magában foglalhatja az olyan képeket, melyeken elítélt katonai személy(zet) vagy az 1.2.6. pontban felsoroltakkal ékesített személy(zet) látható.

1.2.6.

A) A Gaijin szervereinek vagy irodáinak helyet adó országok törvényeinek megfelelően bármi olyan logót, szimbólumot, jelképet, szervezetet vagy ábrát tartalmaz, mely bármilyen kapcsolatban áll olyan csoporttal, melyeket meglévő nemzetközi törvények vagy szabályok alapján elítéltek (beleértve a náci jelképrendszer, rövidítések és jelek változatait [például SS, 1488], illetve a náci vezetők, háborús bűnösök adatait, személy- és vezetékneveit).

B) Valamint melyek támogatják a nemzeti, etnikai és vallási gyűlöletet.

1.2.7. Kábítószerekre és narkotikumokra utal (például 420).

1.2.8. Másokat a játék elhagyására vagy a vásárlástól való elállásra biztat, akár csak egy álláspont bizonyítása érdekében.

1.2.9. Negatív történelmi vagy politikai személyekkel kapcsolatos, beleértve azon személyeket, akiket a nemzetközi bíróság emberiség elleni bűntettek miatt vádol(t) vagy ítélt el, jelenlegi terrorszervezetek tagjai, olyan csoportok, melyek általánosan rossz érzést, undort váltanak ki az emberek többségéből stb.

1.2.10. Félrevezető, hamis információkat tartalmaz az adott felhasználó fejlesztőkkel, projektadminisztrátoraival, moderátoraival, társalgómoderátoraival, közösségi koordinátoraival és játékmestereivel fennálló kapcsolatáról.

1.2.11. A Gaijin személyzetének megítélése alapján sértőnek minősül.

1.2.12. Tilos egynél több felhasználói fiók használata a fórumon – ha mégis szeretnél egy új fiókot kezdeni és használni, kérdezz meg előbb egy Gaijin személyzeti tagot. Ne oszd meg a fiókod senki mással – minden felhasználónak saját fiókkal kell rendelkeznie.

1.2.13. Jogodban áll fellebbezni a büntetőintézkedésekkel szemben. A fellebbezésed senior fórummoderátorokhoz vagy adminisztrátorokhoz adhatod be privát üzenet formájában, akik esetleg más moderátorokat, adminisztrátorokat is bevonhatnak az ügy kivizsgálása érdekében.

 

Aláírások – minden, a fórumra és a felhasználói fiókokra kiterjedő szabály érvényes az aláírásokra is

1.2.15. A felhasználók aláírásának egésze nem haladhatja meg a 200 pixeles magasságot és az 1000 pixeles szélességet, illetve a 150 KB-os méretet. Minden felhasználó csak egy képet helyezhet el az aláírásban.

 

További, aláírást érintő szabályszegések

1.2.16. Kalózkodás és a szerzői jogok szándékos megsértése.

1.2.17. Bármely olyan politikai vagy vallási tartalom, mely nézeteltéréseket okozhat.

1.2.18. Bármely tagra/századra/személyzeti tagra irányuló sértegetés, gyalázkodás stb.

1.2.19. A reklámozás bármely formája, hacsak nem rendelkezel az adminisztráció engedélyével. Ez magában foglalja azon hivatkozásokat is, melyek más oldalakra vagy reklámokra mutatnak.

1.2.20. Az aláírások nem tartalmazhatnak derogáló vagy elpártoltató megjegyzéseket (például „NE JÁTSSZ EZZEL A JÁTÉKKAL!”).

1.2.21. Bármely olyan hivatkozás közzététele, mely olyan tartalomra mutat, ami a szabályzat más pontjait sérti.

1.2.22. Jogodban áll fellebbezni a büntetőintézkedésekkel szemben. A fellebbezésed senior fórummoderátorokhoz vagy adminisztrátorokhoz adhatod be privát üzenet formájában, akik esetleg más moderátorokat, adminisztrátorokat is bevonhatnak az ügy kivizsgálása érdekében.

 

1.3. Állapotfrissítések

A fentebb írt fórumszabályokon kívül fordítsatok különös figyelmet az alábbiakra:

 

Az állapotfrissítésekre és azok elbírálására a War Thunder fórumszabályzatának teljes egésze érvényes.

Ha bármi olyat teszel közzé, ami sérti a fórumszabályzatot, beleértve a spammelést, megszégyenítést, sértő szóhasználatot és magatartást, ijesztő tartalmakat stb., az állapotfrissítések írásától akár véglegesen eltilthatnak. Ez a részleg az illetékesek saját belátása szerint kerül elbírálásra, és ez érvényesítésre is kerül.

Esetenként egy állapotfrissítés szó nélkül is eltávolításra kerülhet, mely nem része a kétfokozatú büntetési rendszernek, vegyétek ezt amolyan baráti figyelmeztetésnek.

Az állapotfrissítések esetében kétfokozatú büntetési rendszer van használatban. Az első csupán egy szóbeli figyelmeztetés, melyhez egy privát üzenetet is kapsz, ami részletezi a helyzetet. A második figyelmeztetés már az állapotfrissítések írásától való eltiltást eredményezi. A figyelmeztetéseket a moderátorok jegyzik fel és vezetnek listát róluk.

Jogodban áll fellebbezni a büntetőintézkedéssel szemben. A fellebbezésed senior fórummoderátorokhoz vagy adminisztrátorokhoz adhatod be privát üzenet formájában, akik esetleg más moderátorokat, adminisztrátorokat is bevonhatnak az ügy kivizsgálása érdekében. A fellebbezés döntése végleges.

 

1.4 Büntetés

Bármely szabály megszegése a felhasználói fiókot érintő büntetést, illetve szankciót von maga után.

A szabályszegéseket követő büntetések, szankciók felosztása:

 

 • Szóbeli figyelmeztetés (Verbal Warning) – enyhe szabályszegések esetében. A felhasználó hozzászólásához egy piros színű megjegyzés kerül hozzáadásra, melyben a megszegett szabály olvasható, a figyelmeztetés (büntetés nélkül) pedig az adott felhasználó profilján található listában jelenik meg. A szabályok folyamatos megszegése esetén a szóbeli figyelmeztetés helyett a következő fokozatú figyelmeztetés kerül kiadásra.
   
 • Szabálysértési figyelmeztetés (Rule Breaking Warning) – azon esetekben, amikor a felhasználó tudatosan és szándékosan szegi meg a fórumszabályzatot. A felhasználó hozzászólásához egy piros színű megjegyzés kerül hozzáadásra, melyben a megszegett szabály olvasható, a figyelmeztetés és a büntetőpontok pedig az adott felhasználó profilján található listában jelennek meg. Minden ilyen jellegű figyelmeztetés egy újabb büntetőpontot ad a felhasználói fiókhoz. A büntetőpontok mennyisége az alábbi módon befolyásolja a szankció mértékét:
  • 1 büntetőpont: 2 napos eltiltás a hozzászólások írásától.
  • 2 büntetőpont: 4 napos eltiltás a hozzászólások írásától.
  • 3 büntetőpont: 7 napos eltiltás a hozzászólások írásától.
  • 4 büntetőpont: 14 napos eltiltás a hozzászólások írásától.
  • 5 büntetőpont: végleges eltiltás a hozzászólások írásától.

 

Ha egy felhasználó összegyűjt 5 büntetőpontot, a felhasználói fiókja a „csak olvasók” csoportjába kerül áthelyezésre. Ez azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve csak olvasni olvashatja a fórumot, hozzászólások írására semmilyen módon nincs lehetősége.

 


 

2. Játékszabályzat

A szabályzat alábbi pontjai fogalmazzák meg azokat a viselkedési követelményeket, melyeket a War Thunder játékosainak a játékszervereken be kell tartaniuk. Mindezek a rendelkezések összhangban vannak a Gaijin Entertainment végfelhasználói licencszerződésével. A játékmesterek nem adhatnak ki semmilyen információt a jelentett játékosok büntetésével kapcsolatban.

 

Bevezető – a használt fogalmak:

Felhasználónév: egyedileg választott név, mellyel egyértelműen beazonosítható az adott felhasználó/játékos a War Thunder játékszerverein, a fórumon és minden olyan oldalon, melyen ezen felhasználói fiók használatos.

Némítás: az adott felhasználó a „csak olvasók” csoportjába kerül, azaz nem írhat üzenetet a társalgóban.

Játékmester: a projekt adminisztrációja által kiválasztott személy – feladata a használati feltételek betartatása a War Thunder játékszerverein.

(Moderált) társalgó: a War Thunder játékszervereinek egy olyan területe, ahol érvényesítésre kerülnek a használati feltételek.

 

2.1. Felhasználónevek

Tilos olyan felhasználónevet használni, mely:

2.1.1. Trágár vagy sértő hangvételű kifejezést tartalmaz, legyen az bármilyen nyelven írott, beleértve az átbetűzést is.

2.1.2. Olyan képet, szót, kifejezést, szólást stb. tartalmaz, mely bármilyen formában és szinten reklámozza, támogatja a diszkriminációt, irányuljon az akár származásra, rasszra, etnikumra, nemre stb.

2.1.3. Olyan képet, szót, kifejezést, szólást stb. tartalmaz, mely pszichotróp anyagokkal vagy narkotikumokkal és azok használatával kapcsolatos.

2.1.4. Részben vagy egészben, szerző jogvédelem alatt álló védjegyet, márkát vagy elnevezést tartalmaz.

2.1.5. A 19–21. század politikai/történelmi alakjainak nevét tartalmazza.

2.1.6. Bármilyen formában kapcsolatos olyan személlyel, aki megsértette vagy jelenleg is sérti az orosz vagy nemzetközi törvényeket, beleértve a náci vezetők és a háborús bűnösök személy- és vezetékneveit.

2.1.7. Bármely olyan logóra, szimbólumra, jelképre, személyre utal, mely bármilyen kapcsolatban áll olyan szervezetekkel, melyek megsértették vagy jelenleg is sértik a meglévő törvényeket vagy szabályokat (például náci jelképrendszer, rövidítések és jelek változatai [például SS, 1488], illetve a náci vezetők, háborús bűnösök személy- és vezetéknevei), valamint melyek kábítószer-használatra utalnak (például 420).

2.1.8. Káromkodást vagy sértegetést tartalmaz direkt vagy indirekt módon (a kifejezés részleges vagy teljes megkerülésével). Ez magában foglalja a trágárkodást, a sértő orvosi jellegű kifejezéseket (mint például rák, mentális betegségek stb.), a gyalázkodó szóhasználatot és minden egyéb durva és sértő jellegű kifejezést. Az automatikusan kiszűrt (kicsillagozott) kifejezések nem esnek a szabályzat ezen pontjának hatálya alá.

2.1.9. Erős negatív reakciót/összefogást provokál vagy támogatja a nemzeti, etnikai és vallási gyűlöletet.

2.1.10. A második világháborús tengelyhatalmak egyenruhás katonai személyeivel kapcsolatos.

2.1.11. Negatív történelmi vagy politikai személyekkel kapcsolatos, beleértve azon személyeket, akiket a nemzetközi bíróság emberiség elleni bűntettek miatt vádol(t) vagy ítélt el, jelenlegi terrorszervezetek tagjai, olyan csoportok, melyek általánosan rossz érzést, undort váltanak ki az emberek többségéből stb.

2.1.12. Félrevezető, hamis információkat tartalmaz az adott felhasználó fejlesztőkkel, projektadminisztrátoraival, moderátoraival, társalgómoderátoraival, közösségi koordinátoraival és játékmestereivel fennálló kapcsolatáról.

2.1.13. Másokat a játék elhagyására vagy a vásárlástól való elállásra biztat, akár csak egy álláspont bizonyítása érdekében.

2.1.14. A Gaijin személyzetének megítélése alapján sértőnek minősül.

 

2.2. Büntetés

A 2.1.1.–2.1.14. paragrafusokban írtak megsértéséért járó büntetések. A büntetéskiszabás alapjául szolgál a játékosoktól érkezett panaszok, a naplózott események és a játékos-adatbázis elemzése is.

 

A szabályszegés jóvátétele a játékos-adatbázisba feljegyzett névváltoztatás időpontjának felel meg. A játékmesterek nem adhatnak ki semmilyen információt a jelentett játékosok büntetésével kapcsolatban.

 

2.2.1. A 2.1.1.–2.1.14. paragrafusokban írtak megszegése esetén az adminisztrációnak joga van tájékoztatás vagy figyelmeztetés nélkül a játékos felhasználónevét egy véletlenszerűen generált névre változtatni az adatbázisban.

2.2.2.2.1.1.–2.1.14. paragrafusokban írtak sorozatos megszegése esetén az adott felhasználói fiók végleges tiltás alá helyezhető.
 

2.3. Társalgó (chat)

A War Thunder társalgófelületei: a játékban található társalgó, privát üzenet és a játékosok által létrehozott szobák/csatornák. A játék társalgói moderált területek. A játékmesterek nem adhatnak ki semmilyen információt a jelentett játékosok büntetésével kapcsolatban.

 

A játékos által létrehozott társalgóban történtekért az azt létrehozó játékos vállalja a felelősséget, függetlenül attól, hogy valójában ki szegte meg a szabályokat. Ez alól kivételt képeznek a privát üzenetek, a nyílt társalgó és az alapértelmezett csatornák, ugyanis ezen helyeken a vétkes játékost terheli felelősség.

 

A szöveges üzenet nem lehet:

2.3.1. Értelmetlen és üres (spam), beleértve a rádióüzenetek sorozatos felhasználását és nagybetűk túlzott mértékű használatát.

2.3.2. Trágár vagy sértő hangvételű, legyen az bármilyen nyelven írott, beleértve az átbetűzést is.

2.3.3. Csoportokat vagy személyeket sértő, megalázó az adott nemű, szexuális irányultságú, vallású stb. emberekkel szemben, valamint olyan témájú, mely nem tesz eleget az általános erkölcsi normáknak. Ez magában foglalhatja a negatív történelmi eseményeket és azon témákat, melyek sértőek és nézeteltéréseket okozhatnak.

2.3.4. Diszkrimináló, illetve a diszkriminációt bármilyen módon támogató, irányuljon az akár származásra, rasszra, etnikumra, nemre stb.

2.3.5. Politikai vagy vallási témájú, illetve ezeket terjesztő.

2.3.6. Reklámot tartalmazó, beleértve a harmadik féltől származó játékok reklámozását is.

2.3.7. Semmilyen formában provokatív vagy ingerlő.

2.3.8. Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve azok terjesztésével kapcsolatos.

2.3.9. A nácizmus, nacionalizmus, faji, etnikai, felekezeti gyűlölet bármely megjelenési formáját, illetve a kormány megdöntésére való felbujtást tartalmazó.

2.3.10. Csalási módszerekkel, szoftvervédelemmel, valamint a Gaijin Entertainment által alkalmazott védelmi szoftver bármilyen módú illegális megkerülésével kapcsolatos.

2.3.11. Kísérletet tesz megszemélyesíteni egy fejlesztőt, adminisztrátort, fórum- vagy társalgómoderátort, közösségi koordinátort vagy játékmestert.

2.3.12. Bármiyen kalóz médiatartalommal kapcsolatos (például szoftver, zene, videó stb.).

2.3.13. Személyazonosításra alkalmas adatokat, információkat (például valódi név, lakcím, telefonszám stb.) publikáló.

2.3.14. Felhasználói fiókok vásárlásával, eladásával és cseréjével kapcsolatos.

2.3.15. Másokat a játék elhagyására vagy a vásárlástól való elállásra biztató, akár csak egy álláspont bizonyítása érdekében.

2.3.16. A fentebb írtak hatáskörén kívül eső ügyekkel kapcsolatban a játékmesterek teszik meg a szükséges intézkedéseket.
 

2.4. A panaszok kezelése; büntetés

2.4.1. A 2.3.1.–2.3.16. paragrafusokban írtak megszegése 2 napos némítást vonhat maga után. Ezen felül szükség esetén a játékmesterek a 2.4.5. paragrafusban írtak alapján további büntetést róhatnak ki.

2.4.2. A játékosok által létrehozott játék- és társalgószobák nem állnak a játékmesterek közvetlen felügyelete, moderálása alatt, azonban panaszbenyújtás tárgyát képezhetik, és indokolt esetben a játékmesterek megtehetik a szükséges intézkedéseket.

2.4.3. A privát üzenetek nem moderáltak. A személyes konfliktust kezdeményező, eredményező üzenet feladóját a játékosok letilthatják, azonban ha a sértegető fél bármely formában tovább zaklatja a játékost vagy rendkívül sértő nyelvezetet használ, a játékmesterek megtehetik a szükséges intézkedéseket.

2.4.4. Ha a játékon belül benyújtott panasz legalább 14 nappal a panaszküldés előtt történt eseményt jelent, akkor az lejártnak és érvénytelennek minősül.

2.4.5. A 2.3.1.–2.3.16. paragrafusokban írtakhoz kapcsolódó, játékon belül bejelentett ügyekben a játékmesterek által kirótt büntetés a szóbeli figyelmeztetéstől a változó időtartamú némításon át, egészen a felhasználói fiók végleges felfüggesztéséig vagy akár törléséig is terjedhet.
 

2.5. Károkozás csapattársaknak (csapattársak sebzése, megölése; élményrombolás)

2.5.1. A csapattársak sebzése, megölése és élményrombolás ügyében a játékmesterek a szokásostól eltérő módon dönthetnek, azonban normál körülmények mellett a büntetések egy automatikus rendszeren keresztül, a játékosok játékon belüli viselkedésének kielemzése alapján kerülnek kiszabásra.

2.5.2. A 2.5.1. paragrafus nem hatályos a hivatalosan bejelentett és az adminisztráció által szervezett, engedélyezett eseményekre (stream, bajnokságok). A csapattársak szervezett események keretein belüli sebzése vagy megsemmisítése 3–7 napos fiókzárolást eredményezhet büntetésképpen.

2.5.3. Megszervezett élményrombolás, csapattársak sebzése vagy megölése (például nagyszabású századzavargások) esetén a történteket mindenképpen a játékon kívül, privát üzenet formájában kell jelenteni egy adminisztrátornak a fórumon.
 

2.6. Spammelés, visszaélés a játékon belüli jelentési rendszerrel

2.6.1. A játékon belüli, panaszok benyújtására szolgáló rendszer túlzott mértékű, helytelen használata akár a Gaijin személyzete, alkalmazottai vagy maga a Gaijin elleni sértő, durva bánásmódnak minősülhet. A játékmester egynapos büntetést szabhat ki némítás vagy fiókzárolás formájában, sorozatos szabályszegés esetén ez a büntetés 7 napos vagy annál hosszabb időtartamra kiterjeszthető.

 

2.7. Egyéb esetek

2.7.1. Az adminisztráció fenntartja annak jogát, hogy 3 napos vagy akár végleges fiókzárolási büntetést rójon ki azon felhasználóra, akinek tette ugyan a szabályzat közvetlen hatályán kívül esik, de más játékosokból masszív negatív reakciót vált ki és sok panaszt eredményez.

2.7.2. Az adminisztráció fenntartja annak jogát, hogy a korábbiakan kirótt büntetéseket új fiók létrehozásával vagy bármi módon megkerülő felhasználók minden fiókját zárolja, mely lehet akár végleges is.
 

2.8. Büntetés elleni fellebbezés

2.8.1. A játékmester által kirótt büntetéssel egyet nem értés esetén a játékosnak joga van a fórumon bármely játékmestertől privát üzenet formájában magyarázatot kérni.

2.8.2. Ha a játékmester szituációelemzése során a feleknek nem sikerül megoldaniuk a helyzetet, a játékosnak joga van panaszt benyújtani a senior adminisztrátorok vagy más játékmesterek irányába. Ez esetben a felülvizsgálat eredménye végleges és megvétózhatatlan. Az adminisztrátor meggyőzésére tett további kísérletek komoly szankciókat vonnak maguk után.

2.8.3. A játékos és a játékmester vagy adminisztrátor levelezése személyes. Tilos és elfogadhatatlan a levelezést részben vagy teljesen közzétenni a fórumon vagy más weboldalakon, illetve harmadik félnek információt kiadni róla.
 

2.9. Századszabályzat

2.9.1. A századok elnevezésére a fórum- és játékszabályzatban írtak érvényesek. Ha a századod nem megfelelő névvel rendelkezik, annak megváltoztatására leszel kötelezve, más esetben a század feloszlatásra kerül.
 

2.10. Csatornák létrehozása

2.10.1. Az új csatornák létrehozására a játékszabályzatban írtak érvényesek. Ha a csatornád nem megfelelő névvel vagy leírással rendelkezik, a csatorna törlésre kerül.
 

2.11. Sportszerűtlen magatartás – játékon belüli magatartás, ami magában foglalja az alábbiakat:

2.11.1. Saját csapattársak sebzése, illetve játékélményük szándékos rombolása:

a) Csapattársak járművének sebzése vagy megsemmisítése.

b) Csapattársak mozgásának szándékos (meg)akadályozása (utak, haladási irányok elállása stb.).

c) Csapattársak látóterének szánt szándékkal való kitakarása.

d) Baráti játékos meglökése, eltolása (vízbe lökés, fedezékből kitolás stb.).

e) Bármely csapattárs pozíciójának kiadása az ellenséges csapatnak.

2.11.2. Az ellenséges csapattal szembeni be nem tervezett előnyszerzési módok használata:

a) A játékklienst érintő módosítások telepítése és használata.

b) A játék térképein található hibák és tévedések kihasználása (sziklák és házak textúrájába bújás, víz alatti haladás stb.).

c) A játék mechanizmusában található hibák és tévedések kihasználása.

2.11.3. Előre eldöntött, megrendezett (megbundázott) csatákban való részvétel.

2.11.4. Egyéb tevékenységek, melyek a tisztességes játék etikettjének nem tesznek eleget.

 


 

3. Live.Warthunder.com Szabályzat

3.1. Összefoglalás

A live.warthunder.com oldal használatára is a jelen szabályzat pontjai vonatkoznak.

 


 

4. Technikai részleg szabályai

4.1. Összefoglalás

A fentebb írt fórumszabályokon kívül fordítsatok különös figyelmet az alábbiakra:

 

Ne küldjetek:

4.1.1. Befejezetlen, félkész hibajelentéseket (melyekhez nincsenek fájlok csatolva, esetleg csak egyetlenegy képernyőképet tartalmaznak magyarázat nélkül vagy tartalmuk csupán egyetlenegy sor).

4.1.2. Repülési és sérülési modelleket érintő jelentéseket bizonyíték híján, illetve olyan hibajelentéseket, melyekben a felhasználó úgy érzi, azt hiszi, illetve panaszkodik amiatt, hogy valami nincsen rendben az adott repülőgép/harckocsi teljesítményével stb. Ha valós hibát találtál, akkor ahhoz léteznie kell hiteles bizonyítéknak. A történelmi hitelességet érintő jelentések forrás/bizonyíték nélkül nem elfogadhatók (páncélzat, lőszermennyiség stb.).

4.1.3. Olyan dolgokat, melyek nem játékhibával, javaslattal vagy technikai problémával, témával kapcsolatosak.

 


 

5. A szabályok megváltoztatása, frissítése és értelmezése

A szabályok bármelyike akár előzetes bejelentés nélkül is megváltozhat, kiegészítésre kerülhet adminisztrátori döntés alapján.

A szabályok közzétételük pillanatától fogva érvénybe lépnek.

A szabályok értelmezésével kapcsolatos bármely vitában az adminisztráció rendelkezik az utolsó szó jogával.

 • Upvote 1
medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal medal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...