Sign in to follow this  
Thulle_

Pravidla fóra, obecné informace

Best answer

PRAVIDLA A STANOVY FÓRA

 

Fóra společnosti Gaijin Entertainment jsou místem, kde mohou lidé vzájemně komunikovat a diskutovat o množství různých témat. Žádáme ale návštěvníky a diskutéry, aby dodržovali následující pravidla k zajištění toho, že na fórech bude probíhat konstruktivní konverzace. Tyto pravidla a stanovy jsou prosazovány administrátory a moderátory; ti jsou oprávněni dle svého uvážení odstraňovat bez varování příspěvky, které porušují pravidla fóra

 

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE: NEZNALOST TĚCHTO PRAVIDEL NEOMLOUVÁ!!! JE V ZÁJMU KAŽDÉHO SE S PRAVIDLY SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE!!!

 

Systém hlášení chyb a uživatelské podpory

 

Viz čtěte ZDE

 

Požadavky na registrované uživatele
 

Je zodpovědností každého registrovaného uživatele fór společnosti Gaijin Entertainment důkladně přečíst a seznámit se s následujícími dokumenty

Neznalost těchto smluv může vyústit až v omezení či zamezení přístupu daného uživatele na fórum.

 

Struktura oficálního personálu:

 

Community manager - komunitní manažer a zaměstnanec Gaijinu, dohlíží na ostatní personál, spravuje web a ostatní komunikační prostředky vedoucí ze společnosti, eskalace problémů

Community Co-ordinator - národní manažer a zaměstnanec Gaijinu, dohlíží na ostatní personál, spravuje web a ostatní komunikační prostředky vedoucí ze společnosti, zástupce manažera, eskalace problémů
Senior tým - starší personál se zkušenostmi, dohlíží na ostatní

Game Master - herní moderátor, penalizuje a udržuje pravidla přímo ve hře. Pokud jste ve hře zabanování, kontaktujte primárně jeho.

Forum Moderator - fórum moderátor, penalizuje a udržuje pravidla na fóru. Pokud máte nějaký problém s fórem, kontaktujte jeho.

Technical Moderator - technický moderátor, reportuje bugy do našich nástroje, kde je poté vývojáři opravují.
Historical Consultant - historický konzultant, píše články na web, pomáhá hráčům
Alpha Tester - testuje nové nespuštěné verze hry, reportuje bugy
Community Helper - pomáhá hráčům

 

Trestní systém

 

Administrátoři, senior moderátoři či moderátoři v případě porušení pravidel fóra rozhodují o míře potrestání. Škála trestů sahá od slovního varování přes dočasnou suspendaci účtu až k dočasným a v případě opakovaných porušení pravidel fóra i permanentním banům. Tresty zahrnují i odejmutí jakýchkoliv získaných hodností a ocenění, omezení a odstranění některých funkcí účtu (např. možnost psát statusy či nutnost schválení příspěvků). Tresty udělené na fórech mohou přesáhnout i do prostředí samotné hry.

 

***

 

PRAVIDLA FÓRA

 

Obsah

1. Pravidla fóra

1.1.    pravidla týkající se obsahu diskusí (vlákna a příspěvky)

1.2.    pravidla týkající se uživatelských účtů (uživatelská jména, avatary, podpisy)

1.3.    pravidla týkající se funkce statusů

2. Pravidla ve hře

2.1.     uživatelská jména

2.2.     tresty

2.3.    textový chat

2.4.    proces vyřizování hlášení ohledně textového chatu. Tresty

2.5.    poškozování a ničení členů vlastního týmu (team damage, team killing, provokace a trolling)

2.6.    spam, zneužívání vestavěného systému hlášení a stížností

2.7.    arbitráže. Odvolání se proti trestu

2.8.    pravidla pro perutě

 

     3.  Pravidla na live.warthunder.com

           1.      přehled

     4.  Pravidla Technické sekce

 

           1.      přehled

 

1.Pravidla fóra

 

1.1. pravidla týkající se obsahu diskusí (vlákna a příspěvky)

       (tato pravidla jsou prosazována primárně skrze uživatelské reporty)

 

1.1 Je zakázáno

 

1.1.1. jakkoliv urážet jiné uživatele či členy oficiálního týmu

1.1.2. zahajovat či se účastnit hádek (flamewar)

1.1.3. zveřejňovat jakékoliv osobní údaje (jména, adresy, telefonní čísla) ve veřejném prostoru fóra

1.1.4. jakkoliv se pokoušet napodobovat či vystupovat jako jiný hráč War Thunderu či uživatel fóra. Toto zahrnuje uživatelská jména, signatury, obsah příspěvků, tituly a poznámky, statusy a jakýkoliv jiný materiál, který je oficiálním týmem posuzován jako podvodný. Pravidlo se vztahuje jak na fóra, tak na prostředí v samotné hře.

1.1.5. úmyslně veřejně útočit na moderátory či administrátory. Pokud máte problém s moderací, zašlete prosím zprávu moderátorovi, senior moderátorovi, hlavnímu moderátorovi či komunitnímu manažerovi/administrátorovi

1.1.6. zveřejňovat obsah soukromých zpráv, případně zveřejňovat obsah korespondence se členem oficiálního týmu, které jsou určeny pouze příjemci, bez výslovného sdělení odesílatele. Toto pravidlo nezahrnuje komunikaci s podpůrným týmem Gaijinu.

1.1.7. odrazovat ostatní hráče od hraní hry, případně odrazovat ostatní hráče od investic do hry

1.1.8. vyzývat hráče k jakékoliv metodě obcházení místních daňových zákonů či cenové politiky, případně zveřejňovat odkazy, jež dělají totéž

1.1.9. užívat červený text v jakékoliv formě, ten je vyhrazen pouze pro členy oficiálního týmu v zájmu zvýraznění sdělení

1.1.10. připojovat k příspěvkům odkazy na aplikace třetích stran, u kterých společnost Gaijin nepotvrdila, že splňují etické standardy a standardy fair play. V případě dotazů ohledně tohoto bodu kontaktujte člena týmu administrátorů

 

PŘÍSNĚ zakázaný obsah příspěvků, témat či diskusí

 

1.1.11. pornografie a ostatní společensky nepřijatelný a pochybný obsah

1.1.12. pirátství a porušování autorských práv

1.1.13. diskuse o užívání cheatů, podvodných programů, ilegálních způsobů získávání prémiové měny, či probírání jakéhokoliv podobného tématu

1.1.14. odkazy na ilegální software, warez, podvodné programy či stránky zaměřené na hacking

1.1.15. jakákoliv reklamní sdělení, včetně propagace her třetích stran. Výjimkou jsou reklamní sdělení kanálů vyhrazených pro War Thunder, provozovaných hráči

1.1.16. jakákoliv forma vyhrožování či obtěžování

1.1.17. rasismus a jakákoliv forma diskriminace

1.1.18. v souladu se zákony zemí, ve kterých má společnost Gaijin Entertainment zakoupený hosting serverů, je na fóru zakázána diskuse a prezentace jakýchkoli znaků, symbolů, emblémů, organizací či osobností jakkoliv spojených se skupinami či organizacemi, které byly odsouzeny na základě platných mezinárodních zákonů či pravidel, včetně nacistické symboliky, zkratek a kódů (např. 88, SS, 1488). Toto pravidlo se vztahuje i na pověřovací listiny, jména a příjmení nacistických vůdců či válečných zločinců. Poznámka: Do tohoto pravidla je rovněž zahrnut i zákaz prezentace, propagace či diskuse symbolů, znaků, emblémů, zkratek, organizací, osobností a skupin, které by mohly vyvolat rasovou, etnickou, náboženskou či jinou nesnášenlivost.

1.1.19. vulgarity a urážky, ať už přímé či nepřímé, včetně pokusů o částečnou či úplnou cenzuru. Toto pravidla zahrnuje kletby, medicínské pojmy (rakovina, mentální onemocnění apod.), urážlivé a hrubé vyjadřování a jakýkoliv další způsob urážlivého či vulgárního chování. Pravidlo se netýká automaticky filtrovaných slov a výrazů.

1.1.20. propagování kriminálních aktivit včetně drog a nezřízeného užívání alkoholu

1.1.21. jakákoliv forma politické či náboženské diskuse s úmyslem šířit nenávist a nespokojenost

1.1.22. screamery či jiný obsah s úmyslem šokovat či vyděsit členy komunity

1.1.23. jakýkoliv další obsah, který je členy oficiálního týmu posouzen jako úmyslně urážlivý či pobuřující

1.1.24. uživatelé fóra mají právo se proti případnému trestu odvolat. Stížnosti na tresty mohou být zasílány senior moderátorům či administrátorům prostřednictvím soukromých zpráv, které mohou být čteny i jinými senior moderátory či administrátory za účelem posouzení

 

Spamování a trolling

 

1.1.25. opakované a neustále vyjadřování se stejnými či podobnými frázemi, případně komunikace nesmyslným jazykem

1.1.26. zneužívání funkce reportování k šíření falešného poplachu či nesmyslných zpráv

1.1.27 nadpisy vláken nesmí být psán Caps Lockem v celé délce, užívat nejasné zkratky, obsahovat vulgarity (včetně automaticky filtrovaných výrazů) a musí obsahovat jasné vymezení tématu daného vlákna. 

 

1.2 pravidla týkající se uživatelských účtů (uživatelská jména, avatary, signatury)

 

 

Poznámka: Všechen obsah související s uživatelskými účty podléhá pravidlům uvedeným v sekci  1.1 Pravidla týkající se obsahu diskusí

 

Je zakázáno užívat uživatelská jména či avatary, které obsahují či odkazují na následující

 

1.2.1. obscénní, hrubé či vulgární obrázky nebo výrazy včetně jednotlivých slov a souhlásek. Toto pravidlo se vztahuje na všechny slova a fráze v jakémkoliv jazyce včetně přepisů

1.2.2. obrázky, slova, fráze či idiomy, které propagují diskriminaci na všech úrovních včetně diskriminace na základě rasy, národnosti, etnika a sexuální orientace

1.2.3. obrázky, slova, fráze či idiomy odkazující k či propagující psychotropní či narkotické látky a jejich užívání

1.2.4. obrázky a uživatelská jména, které obsahují licencované značky či jména podléhající autorskému právu, a to jak na celé ploše textu/obrázku, tak i jako část textu/obrázku

1.2.5. jména či fotografie politicky a vojensky významných osob z 19.-21. století. Toto pravidlo se může vztahovat i na obrázky, fotografie či ozdoby s vyobrazeními vojenského personálu odsouzeného za válečné zločiny (viz. pravidlo 1.2.6)

1.2.6. v souladu se zákony zemí, ve kterých má společnost Gaijin Entertainment zakoupený hosting serverů, je na fóru zakázána diskuse a prezentace jakýchkoli znaků, symbolů, emblémů, organizací či osobností jakkoliv spojených se skupinami či organizacemi, které byly odsouzeny na základě platných mezinárodních zákonů či pravidel, včetně nacistické symboliky, zkratek a kódů (např. 88, SS, 1488). Toto pravidlo se vztahuje i na pověřovací listiny, jména a příjmení nacistických vůdců či válečných zločinců. PoznámkaDo tohoto pravidla je rovněž zahrnut i zákaz prezentace, propagace či diskuse symbolů, znaků, emblémů, zkratek, organizací, osobností a skupin, které by mohly vyvolat rasovou, etnickou, náboženskou či jinou nesnášenlivost.

1.2.7. číslice a obrazce spojené s užíváním a propagací drog, např. číslo 420

1.2.8. avatary či uživatelská jména, která úmyslně, přímo či nepřímol vyzývají hráče k neinvestování peněz do hry, případně odrazují od hraní hry v zájmu podložení svého názoru

1.2.9. jména spojována s negativně vnímanými historickými či politickými osobnostmi včetně osob souzených mezinárodními soudy za zločiny proti lidskosti. Pravidlo se vztahuje rovněž i na členy současných teroristických organizací či na členy skupin, které vyvolávají negativní emoce, případně vyvolávají u většiny uživatelů odpor či utrpení

1.2.10. jména, která klamně uživatele prezentují jako člena vývojářského týmu, oficiálního zástupce projektu (tj. moderátoři, moderátoři chatu, game masteři, národní koordinátoři) či jako administrátora

1.2.11. ostatní uživatelská jména a avatary posouzené oficiálním týmem jako urážlivé či pobuřující

1.2.12Je zakázáno užívat více než jeden uživatelský účet na fóru. Pokud chcete začít užívat nový účet, zašlete zprávu členovi oficiálního týmu, aby nejdříve smazal starý účet. Rovněž je zakázáno sdílení účtu s kýmkoliv druhým – každý uživatel má povoleno užívání pouze jednoho účtu na fóru.

1.2.13. uživatelé fóra mají právo se proti případnému trestu odvolat. Stížnosti na tresty mohou být zasílány senior moderátorům či administrátorům prostřednictvím soukromých zpráv, které mohou být čteny i jinými senior moderátory či administrátory za účelem posouzení

 

Pravidla pro signatury - všechna pravidla týkající se obsahu fóra se vztahují i na signatury

 

1.2.14. obrázek či obrázky nesmí přesáhnout rozměry 200x1000 pixelů a celkovou velikost 150 kB. Uživatelé mají povolený užívat pouze jeden obrázek zároveň 

 

Další zakázaný obsah signatur

 

1.2.15. pirátství a úmyslné porušování autorských práv

1.2.16. jakákoliv forma politického či náboženského obsahu s úmyslem šířit nenávist a nespokojenost

1.2.17. nenávistné, hrubé či útočné chování vůči jakémukoliv uživateli, peruti, skupině uživatelů či k členům mezinárodního týmu

1.2.18. jakákoliv forma reklamy s výjimkou případů schválených administrátory. Toto pravidlo zahrnuje i odkazy na jiné stránky či obrázky reprezentující jiné stránky či reklamu

1.2.19. škodlivý, provokativní, případně nesouhlas vyvolávající obsah či komentáře (např. "Přestaňte tuto hru hrát!", "Jen blbci tuhle hru platí" a podobně)

1.2.20. odkazy vedoucími k obsahu, který porušuje ostatní pravidla fóra

1.2.21. uživatelé fóra mají právo se proti případnému trestu odvolat. Stížnosti na tresty mohou být zasílány senior moderátorům či administrátorům prostřednictvím soukromých zpráv, které mohou být čteny i jinými senior moderátory či administrátory za účelem posouzení

 

1.3 Funkce statusů

 

 

Jako dodatek k výše uvedenému věnujte zvýšenou pozornost následujícímu

 

 • statusy budou posuzovány v souladu s plným zněním pravidel fóra War Thunder
 • pokud ve statusu zveřejníte něco, co porušuje pravidla fóra, včetně spamu, útočných komentářů vůči osobě či osobám, name&shame, útočného a vulgárního chování, screamery apod., vaše funkce zveřejňování statusů může být permanentně odstraněna. Tato funkce funguje na vlastní uvážení a budou v ní prosazovány pravidla fóra
 • je zde v činnosti tzv. systém dvou úderů. První porušení pravidel bude řešeno pouze slovním varováním, se kterým obdržíte soukromou zprávu se zdůvodněním. Druhé porušení pravidel vyústí v permanentní odebrání funkce statusů. Tým moderátorů záznamy o varováních archivuje. 
 • uživatelé fóra mají právo se proti případnému trestu odvolat. Stížnosti na tresty mohou být zasílány senior moderátorům či administrátorům prostřednictvím soukromých zpráv, které mohou být čteny i jinými senior moderátory či administrátory za účelem posouzení
 • rozhodnutí o odvolání jsou konečná.

 

1.4 Systém trestů za porušení pravidel fóra

 

Porušení jakéhokoliv z výše uvedených pravidel má za následek potrestání dotyčného uživatele. Postihy za výše uvedené přečiny jsou rozděleny do několika kategorií

 • Slovní varování ("Verbal Warning Only") - uděleno v případě lehkého porušení pravidel. K danému příspěvku je moderátorem připnuta červená poznámka uvádějící pravidlo, které daný příspěvek porušuje. Následně je danému uživatelskému účtu uděleno varování. V případě opakovaného porušování pravidel bude slovní varování nahrazeno varováním za porušení pravidel ("Rule Breaking Warning").​
 • Varování za porušení pravideů ("Rule Breaking Warning") - uděleno v případě vědomého a úmyslného porušení pravidel fóra. K danému příspěvku je moderátorem připnuta červená poznámka uvádějící pravidlo, které daný příspěvek porušuje. Následně je danému uživatelskému účtu uděleno varování, doplněné udělením tzv. varovných bodů ("Warning Points"). Každé další varování za porušení pravidel znamená další postih a další varovné body. Tresty se s každým dalším porušením pravidel zvyšují podle následujícího klíče:

         - 1 varovný bod = 2 dny režimu Read-Only

         - 2 varovné body = 4 dny režimu Read-Only

         - 3 varovné body = 7 dní režimu Read-Only

         - 4 varovné body = 14 dní režimu Read-Only

         - 5 varovných bodů = permanentní režim Read-Only

 

Pokud uživatel získá 5 varovných bodů (tj. pět varování za porušení pravidel), jeho účet je permanentně přepnut do režimu Read-Only. Režim Read-Only znamená, že daný účet nemůže vytvářet témata ani příspěvky, a je omezen pouze na čtení. 

 

 

2.Pravidla hry War Thunder

 

 
Následující pravidla popisují požadavky, které jsou kladeny na chování hráčů War Thunderu v prostředí samotné hry. Všechny body těchto pravidel jsou v souladu se smlouvou koncového uživatele EULA. Game masteři nemohou poskytovat žádné informace ohledně udělovaných trestů
 
Úvod: Vysvětlení užitých termínů

 

 • Uživatelské jméno = unikátní jméno, zvolené samotným hráčem, které ho identifikuje na serverech War Thunderu, na fóru a na jakémkoliv dalším portálu, který je spojen s hráčovým účtem.
 • Režim Devoice = obdoba režimu Read-Only na fóru. Hráč nemůže užívat textový chat ve hře, může jej pouze číst.
 • Game Master = člen oficiálního týmu, jmenovaný administrátory. Má na starost prosazování pravidel užívání hry War Thunder. 
 • Textový chat (moderovaný) = oblast, kde jsou níže uvedená pravidla prosazována

 

2.1 Uživatelská jména

 

Je zakázáno užívat uživatelská jména, která obsahují či odkazují na následující

 

2.1.1. obscénní, hrubé či vulgární výrazy včetně jednotlivých slov a souhlásek. Toto pravidlo se vztahuje na všechny slova a fráze v jakémkoliv jazyce včetně přepisů

2.1.2. slova, fráze či idiomy, které propagují diskriminaci na všech úrovních včetně diskriminace na základě rasy, národnosti, etnika a sexuální orientace

2.1.3. slova, fráze či idiomy odkazující k či propagující psychotropní či narkotické látky a jejich užívání

2.1.4. uživatelská jména, které obsahují licencované značky či jména podléhající autorskému právu, a to jak na celé ploše textu/obrázku, tak i jako část textu/obrázku

2.1.5. jména politicky a vojensky významných osob z 19.-21. století

2.1.6. jména či příjmení, jež jsou jakkoliv spojená s historickými osobami, které porušily či porušují současné mezinárodní či ruské zákony, včetně křestních jmen i příjmení nacistických vůdců, případně křestních jmen i příjmení jakýchkoli dalších usvědčených válečných zločinců 

2.1.7. znaky, symboly, emblémy či osobnosti jakkoliv spojené se skupinami či organizacemi, které byly odsouzeny na základě platných mezinárodních zákonů či pravidel (například nacistická symbolika a nacistické zkratky a kódy jako např. 88, SS či 1488). Toto pravidlo se vztahuje i na pověřovací listiny, jména a příjmení nacistických vůdců či válečných zločinců. Toto pravidlo se vztahuje i na odkazy na užívání drog, např. číslice 420

2.1.8. vulgarity a urážky, ať už přímé či nepřímé, včetně pokusů o částečnou či úplnou cenzuru. Toto pravidla zahrnuje kletby, medicínské pojmy (rakovina, mentální onemocnění apod.), urážlivé a hrubé vyjadřování a jakýkoliv další způsob urážlivého či vulgárního chování. Pravidlo se netýká automaticky filtrovaných slov a výrazů

2.1.9. uživatelská jména, která mohou vyprovokovat silné negativní reakce či asociace, případně propagovat národní, rasovou či náboženskou nesnášenlivost

2.1.10. jména uniformovaného vojenského personálu, spojeného se silami Osy během 2. sv. války

2.1.11 jména spojována s negativně vnímanými historickými či politickými osobnostmi včetně osob souzených mezinárodními soudy za zločiny proti lidskosti. Pravidlo se vztahuje rovněž i na členy současných teroristických organizací či na členy skupin, které vyvolávají negativní emoce, případně vyvolávají u většiny uživatelů odpor či utrpení 

2.1.12 uživatelská jména, která klamně uživatele prezentují jako člena vývojářského týmu, oficiálního zástupce projektu (tj. moderátoři, moderátoři chatu, game masteři, národní koordinátoři) či jako administrátora

2.1.13. uživatelská jména, která odrazují ostatní hráče od hraní hry, případně od investic do hry

2.1.14 ostatní uživatelská jména posouzená oficiálním týmem jako urážlivá či pobuřující

 

2.2 Tresty

 

V případě porušení jakéhokoliv z výše uvedených pravidel 2.1.1 - 2.1.14 jsou udělovány postihy, ať už na základě stížností zaslaných ostatními hráči, herních záznamů či analýzy databáze hráčů. Náprava porušení pravidel nastává v okamžiku změny uživatelského jména a potvrzení této změny databází hráčů. Game Masteři nemohou poskytovat žádné informace ohledně udělovaných trestů. 

 

 

2.2.1. v případě porušení pravidel 2.1.1. - 2.1.14. si tým administrátorů vyhrazuje právo změnit uživatelské jméno v databázi na nové, náhodně generované uživatelské jméno, a to bez předchozího varování či upozornění

2.2.2. v případě opakovaných porušení pravidel 2.1.1 - 2.1.14. může být daný herní účet permanentně zablokován

 

2.3 Textový chat

 

Textovým chatem se rozumí herní chatovací program, systém soukromých zpráv a chatovací kanály vytvářené hráči. Textový chat ve War Thunderu je moderován. Game Masteři nemohou poskytovat žádné informace ohledně udělovaných trestů.

 

Veškerou odpovědnost za obsah textových zpráv ve hráči vytvářených chatovacích kanálech nese zakladatel daného kanálu, nezávisle na tom, kdo je autorem konkrétního sdělení porušujícího pravidla. Výjimkou v tomto jsou soukromé zprávy, veřejný chat a výchozí chatovací kanály, kde odpovědnost za obsah náleží pouze autorovi konkrétního příspěvku. 

 

Zakázaný obsah příspěvků v textovém chatu

 

2.3.1. bezvýznamné, nesmyslné či prázdné zprávy (spam), včetně nadužívání herních rádiových příkazů či excesivního užívání klávesy Caps Lock

2.3.2. obscénní, hrubé či vulgární výrazy včetně jednotlivých slov a souhlásek. Toto pravidlo se vztahuje na všechny slova a fráze v jakémkoliv jazyce včetně přepisů

2.3.3. urážky cílené na jedince či skupiny, ponižování příslušníků určitých pohlaví či ponižování a urážky na základě sexuální orientace či náboženství, jakož i další témata, jež jsou v rozporu se standardními zákony morálky, etiky a slušnosti. Toto pravidlo se může vztahovat i na negativně vnímané historické události či témata, jejichž kontext je urážlivý či pobuřující

2.3.4. diskriminace či propagování diskriminace na všech úrovních, včetně diskriminace na základě národnosti, rasy, náboženství, etnicity či sexuální orientace

2.3.5. politická či náboženská propaganda či diskuse na toto téma

2.3.6. jakákoliv reklamní sdělení včetně propagace her třetích stran

2.3.7. jakýkoliv jiný druh provokativního chování

2.3.8. propagace užívání drog a jiných návykových omamných látek

2.3.9. jakákoliv propagace nacismu a nacionalismu včetně podněcování rasové, etnické, sektářské a jiné nesnášenlivosti; rovněž také výzvy k násilnému svržení jakékoliv vlády.

2.3.10. jakákoliv diskuse technik či programů určených k narušení bezpečnostního softwaru společnosti Gaijin Entertainment

2.3.11. vystupování mající za styl uživatele klamně prezentovat jako vývojáře, člena oficiálního týmu (moderátora fóra, moderátora chatu, národního koordinátora či Game Mastera) či člena týmu administrátorů

2.3.12. diskuse softwarového pirátství v jakékoliv podobě (tj. týkající se softwaru či audiovizuálních obsahů)

2.3.13. osobní údaje (tj. pravá jména, adresy, telefonní čísla apod.)

2.3.14. jakákoliv diskuse ohledně prodeje, koupě či výměny uživatelských účtů

2.3.15. úmyslné odrazování ostatních hráčů od hry či od investic do hry

2.3.16. v případě, že prohřešek nespadá pod ani jedno z výše uvedených pravidel, bude posouzen Game Masterem

 

2.4. Proces posuzování stížností na obsah textového chatu. Systém postihů.

 

2.4.1. v případě porušení pravidel 2.3.1. - 2.3.16. může být dotyčný účet přepnut do režimu Devoice (viz výše) na dobu 2 dní za účelem okamžitého zastavení porušování pravidel. Game Masteři mohou následně udělit dodatečný trest dle pravidla 2.4.5.

2.4.2. herní a chatovací místnosti vytvářené hráči nejsou přímo moderovány Game Mastery. Je možné na jejich obsah ale zaslat stížnost, na kterou bude Game Master reagovat, pokud stížnost posoudí jako validní

2.4.3. soukromé zprávy nejsou moderovány. Pokud při soukromé korespondenci nastane konflikt, hráč má možnost si daného uživatele zablokovat. Pokud ale i poté zablokovaný uživatel pokračuje v obtěžování hráčů, zneužívá funkce blokace či užívá extrémně vulgární jazyk, vystavuje se zásahu Game Mastera

2.4.4. v případě stížností zaslaných pomocí herního systému zasílání stížností se porušení pravidel starší než 14 dní považuje za promlčené

2.4.5. v případě porušení pravidel 2.3.1 - 2.3.16. má Game Master možnost dotyčnému uživateli udělit trest, který sahá od slovního varování přes přepnutí účtu do režimu Devoice na různě dlouhou dobu, až po permanentní zablokování účtu či jeho kompletní smazání

Edited by RayPall

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veřejně oznamuji, že jsem dnes rezignoval na funkci moderátor CZ/SK subfóra + na všechny ostatní dobrovolné činnosti spojené s hrou WT a firmou GE. Děkuji za pochopení.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thulle prosim ta zaujimalo by ma co vsetko mas ty ako verejna osoba tu na fore v pracovnej naplni. Ja osobne som to nenasiel ale  keby sme to vedeli mozno by sme ta nezatazovali vecami, ktore s tvojou funkciou nemaju nic spolocne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thulle prosim ta zaujimalo by ma co vsetko mas ty ako verejna osoba tu na fore v pracovnej naplni. Ja osobne som to nenasiel ale  keby sme to vedeli mozno by sme ta nezatazovali vecami, ktore s tvojou funkciou nemaju nic spolocne.

 

Oficiálně: http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/48923-who-is-who-and-reporting-procedure/

 

Neoficiálne: Rád budu pro komunitu dělat všechno, co bude potřeba. Naoplátku chci trošku tolerance a slušnost. Seženu od vývojářů odpovědi na 80% otázek, které tu vznesete, na ostatní nejsou schopní odpovědět ani oni.

 

Oficiální Q&A v AJ sou zde - odpovídají lidi jako já, ale v AJ.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oficiálně: http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/48923-who-is-who-and-reporting-procedure/

 

Neoficiálne: Rád budu pro komunitu dělat všechno, co bude potřeba. Naoplátku chci trošku tolerance a slušnost. Seženu od vývojářů odpovědi na 80% otázek, které tu vznesete, na ostatní nejsou schopní odpovědět ani oni.

 

Oficiální Q&A v AJ sou zde - odpovídají lidi jako já, ale v AJ.

JJ ja to sledujem Thulle ja len ze ja nie som cela komunita a je tu vela hracov ktori nevedia anglicky alebo aj nemecky... Ono je dobre ked tu prekladas Q&A lebo by si to hraci inak nepozreli a nedozvedeli sa pripravovane novinky...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zed je náš nový CZ/SK subfórum moderátor :salute:

 • Upvote 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Přivítejte našeho nového sub-fórum moderátora - Arga. Bude mít na starost primárně moderování, ale samozřejmě bude spolupracovat i na překladech a má velmi dobré HW/SW znalosti, tzn. bude moct částečně poradit v době, kdy nemáme vlastní český/slovenský support. Určitě využijeme i jeho historické/technické znalosti k produkci článků na náš web.

Vítej : )

 • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Také gratuluju a koukám, že z WoT tu začínám být čím dál víc lidí i těch známějších. :Ds

No už se těším na články(to budou články jen v rámci naší komunity nebo něco co bude překládat z toho co vydá Gaijjin?). ;)s

medal medal medal medal medal medal medal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mezinárodní sekce na sobě fungují částečně nezávisle, po spuštění českých webovek to platí i pro nás. Plánujeme vytvořit naší vlastní sérii historických článků, videí a streamů.
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Přeji Ti Argo aby se Ti mezi námi líbilo stejně tak ,jako se tu líbí Thulleovi .A doufám že Thulleovi se mezi námi líbí . Sem tu sice nováček ,ale už sem si udělal obrázek o tomu cz/sk fóru a nevypadá to tu špatně .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.