Jump to content

一项单人任务无法正确显示为完成


单人任务

              -西线战场

                             -突出部战役

                                                -守护天使

该任务在游戏过程中显示已完成任务目标后,回到主界面后在任务列表里仍显示为未完成状态。已尝试过在街机模式和历史模式下完成该任务,均无法在任务列表里显示为完成状态。

jkVKiYQTPShqr.jpg

jbfokOJvh4FYn6.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...