Hebime

Community Helper
 • Content count

  2,225
 • Joined

 • Last visited

medal medal medal

Community Reputation

1,513 Outstanding

About Hebime

 • Rank
  The stealthy and mute tanker
 • Birthday 12/02/1987

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Hungary
 • Interests
  Ancient Rome, Medieval ages, WW1, WW2, strategic games (PC and tabletop), Warhammer 40k

Contact Methods

 • Skype
  Hebime_WT

Recent Profile Visitors

15,714 profile views
 1. esemény

  http://nemkutya.com/like/112438
 2. Hát gyerekek, ez egy Rejtő regénybe illő eset amit most olvastam: "Egy német vendéglőbe néhány magyar huszár bement és italozás közben dalolgattak. Egy német katona »barbár magyarok«-nak titulálta őket. Erre a huszárok megsértődtek, kardot rántottak, és kiűzték a németeket a vendéglőből. Megjelent a német készültség, de ahogy jöttek, a magyar huszárok úgy fegyverezték le őket, sorban. Ezért a német parancsnokság panaszt emelt a magyar hadsereg parancsnokánál. Jány Gusztáv parancsnok körlevélben hirdette ki, hogy tartózkodjunk az ilyen esetektől, de a magyarságunkat ne hagyjuk!" Sziszák József a 2. hadsereg hadseregközvetlen 101/I. híradózászlóalj katonájának visszaemlékezése. Forrás: Vajda Ferenc: A Don partjáig és vissza – Emlékek, fényképek a magyar királyi 2. hadsereg 1942-1943. évi hadműveleteiről, Puedlo Kiadó, Debrecen, 2008. 94-95. o. 95. o. Hasonló esetről már olvastam anno: A Székelyföld Kulturális Folyóiratban közölt visszaemlékezés szerint 1943 júniusában a keleti hadszíntéren tartózkodó magyar 102/2. zuhanóbombázó-század hajózószemélyzete átképzésen vett részt. Ezt követően a századból kijelölt tiszti és legénységi állomány Nyikolajevbe repült, hogy a németektől átvegye a 12 darab új Junkers Ju-87 D típusú zuhanóbombázó gépet. A nyikolajevi repülőtéren ugyanekkor román zuhanóbombázók is tartózkodtak, s a magyarokkal valami nézeteltérésük támadt. A magyar repülőkatonák a kialakult csetepatéban a román zubósokat kiverték a legénységi étkezdéből. A csoport parancsnoka, vitéz Lévay Győző százados, a 102/2. zuhanóbombázó-század elsőtisztje nem fenyítette meg beosztottjait. Hiába no, a virtus az virtus.
 3. esemény

  Oh... OH! Felismerem! Ez... Ez az a... Hogy is hívják... SZARKAZMUS!
 4. Igazából egy teljesen egyszerű dallam, de nekem valamiért nagyon megtetszett. Ez az Út Normandiáig című francia, második világháborús dokumentumfilm főcímdala.
 5. esemény

  Igen, de különbség van az összes megsemmisítendő szám között és az egy csatán belül megsemmisített szám között. Az előzőhöz jár a szorzó, az utóbbihoz nem. Példa: Semmisíts meg 40 tankot összesen (2x RB, szorzott szám) Semmisíts meg 5 tankot egyetlen csata alatt (RB, tényleges szám) Bemegyek a csatába, kilövök 4 tankot. Megkapom a 2x szorzót DE csak az összesített eredményhez, tehát 4x2=8, így 40-ből 8-at lőttem ki, van még 32. DE a semmisíts meg 5 tankot egyetlen csata alatt feladatot még nem teljesítettem, mert ténylegesen csak 4 tankot lőttem ki és ehhez a feladathoz a szorzó nem jár. A következő csatámban kilövök 5 tankot. Teljesítettem a semmisíts meg 5 tankot egyetlen csata alatt feladatot, PLUSZ 5x2=10, tehát már csak 22 tank van hátra az összesítettből. Értesz már?
 6. esemény

  Na, a játékon belül konkrétan nem néztem, mert ma még be se léptem a játékba. De itt a hírekben nem írják, szóval valószínű, hogy tényleg elírták.
 7. esemény

  Úgy érted Április 14. 17:00 (15:00 GMT) és Május 10. 15:00 (13:00 GMT) között?
 8. esemény

  Igen, itt pontosan az adott mennyiséget kell kilőnöd egyetlen egy csata alatt. Az itt kilőtt tankok/repülők számát az Event csak a nagyobb, a "Semmisíts meg összesen 30/40 xy-t"-hoz fogja hozzáadni és megszorozni. Szóval van szorzó, de nem ehhez a kiseb teljesítményértékű feladathoz.
 9. esemény

  Van szorzó, de nem az egy csatán belüli értékre, hanem az összre. Sehol nem ír itt szorzásról. Ebben a sorban nincs benne, hogy "(AB, x2 RB, x3 SB)", itt csak "(AB,RB,SB)" van. Csak az összesnél, tehát a 40-esnél/30-asnál.
 10. esemény

  Az egy csatán belüli megsemmisítéshez nem jár a szorzó. Ott konkrétan 5-öt (RB-ben) kell megsemmisítened, nem pedig az van, hogy lelősz 4-et aztán azt beszorozza. Az csak az összes (tehát a 30-es) megsemmisítéshez jár. És nem 4x szorzó van RB-ben, hanem 2x, szóval az még csak 8, tehát még 22-t le kell lőnöd, hogy meglegyen a 30.
 11. Rumy Lajos ezredes és hegyivadászai 1944. július 23-án a szovjet 18. hadsereg támadást indított a Galíciában lévő magyar csapatok ellen, melynek következtében a súlyos veszteségeket szenvedett magyar 1. és 2. hegyidandároknak is vissza kellett vonulniuk a Kárpátokba. A szovjet 18. hadsereg alárendeltségébe tartozó 17. gárda lövészhadtest elfoglalta Delatynt, s a Prut völgyében a Tatárhágó felé tört előre, hogy azon átkelve elérje a Tiszát, s birtokba vegye Máramarosszigetet. A 2. hegyidandár alakulataiból létrehozott Rumy-csoport - Rumy Lajos ezredes a dandár gyalogsági parancsnoka volt, aki a Don-kanyart is megjárta a 31. gyalogezred ezredparancsnokaként - a német 4. hegyihadosztállyal elreteszelte a szűk folyóvölgyben támadó szovjet 2. gárda ejtőernyős és a 8. lövészhadosztály útját. A terep adottságait kihasználva súlyos vereséget mértek a szovjet csapatokra, amelyeket felmorzsolva Delatyn térségébe vetettek vissza. Ez az augusztus 4-e és 10-e között lefolyt hadművelet, mely magyar kezdeményezésre, magyar vezetéssel zajlott, megállította és az országhatár közvetlen közeléből eltávolította a túlerejű ellenséget, s mint ilyen, a magyar hegyicsapatok második világháborús szereplésének egyik legszebb fegyverténye. Forrás: Illésfalvi Péter: Hegyicsapatok a m. kir. Honvédségben 1939-1945 között című tanulmánya - Megjelent: Harang (Veresegyházi Nemzeti Társaskör, 2002) 123-130. o., A magyar királyi honvédség hegyicsapatai 1939-1945 között
 12. Stabil, mint a hétpróbás Géza bácsi. Hétpróba: 2 liter bor + 5 kupica pálinka
 13. Nyugodtan lehet, csak legyenek jó ellenérvek és források. Egyébként kb. igen, ha figyelembe vesszük az akkori és a mai páncélok és lőszerek közötti különbséget a Kugelblitz kb. ugyanolyan hatékony volt, mint ma egy Bradley. Az MK 103 42-52 mm páncélzatot ütött át 300 méteren 60°-os találati szögnél keménymagvas páncéltörő lőszer esetében (APCR). Az M242 Bushmaster kb.45 mm páncélzatot üt át 500 méteren 60°-os találati szögnél leválóköpenyes páncéltörő lőszer használatával (APDS).
 14. F.M. von Senger und Etterlin: German Tanks of World War II: The Complete Illustrated history of German Armoured Fighting Vehicles 1926-1945. J.Lucas fordítása, Galahad Books kiadó, New York, 1969. ISBN 0-88365-051-7. Illetve: http://mihla.de/chr/chr0102030405/050313V2.HTM Ez a Spichra városánál zajlott harcról szóló oldal (németül), a Kugelblitz roncsot (igazából először a toronygyűrűt találták meg) a Spatenberg-hegyen (dombon?) találták és 1999-ben ásták ki.
 15. Vitéz nemes csíktaplóczai Lázár Károly altábornagy 1890. október 20-án született Zsebelyen (ma Széphely, Románia). Igazolt nemesi családból származó honvédtiszt, az I. Világháborúban huszártisztként harcolt az orosz, a román és az olasz fronton. A Császári és Királyi Hadsereg talán legszebben dekorált tisztje volt: Tiszti Arany Vitézségi Érem, Lipót Rend Lovagkeresztje, III. osztályú Vaskorona Rend, III. osztályú Katonai Érdemkereszt, Ezüst és Bronz Koronás Érdemérem, mindez hadiékítménnyekkel és a kardokkal. A Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében harcolt a betolakodó román seregek ellen - kötelességből és hazaszeretetből szolgált a Vörös Hadsereg tisztjeként, nem politikai nézetei miatt. 1927-ben őrnagyként került vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó lovastestőrségébe, majd 1935-ben a lovastestőrség parancsnoka lett. 1936-ban ezredesként bízták meg a Magyar Királyi Testőrség parancsnokságával. Testőrparancsnoksága alatt elnyert kitüntetései: Magyar Érdemrend Középkeresztje, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Újólagos Kormányzói Dicsérő Elismerés Ezüst Koronás Érdemérme. A tiszti kardbojthoz és eskühöz való hűségét fényesen bizonyította az 1944. évi német megszállás tragikus napjaiban. 1944. március 19-én, hajnalban Bajnóczy József vezérezredes - az éppen Németországban tartózkodó kormányzó és Szombathelyi vezérezredes után a honvédség parancsnoka - azt az utasítást adta Lázár tábornoknak, hogy a bevonuló német katonai egységekkel szemben minden fegyveres ellenállástól tartózkodjék. Lázár az utasítás teljesítését azzal hárította el, hogy a Vár védelmére vonatkozólag kizárólag a kormányzó rendelkezései a mérvadóak, távollétében pedig saját szuverenitását érvényesíti. Ezzel egyidejúleg parancsot adott ki, hogy a Vár területére német katona nem léphet, amennyiben ilyen kísérlet történik, azt fegyverrel kell megakadályozni. A német fegyvereseknek a Vár területéről való kizárásával különleges helyzet keletkezett. 1944. március 19-től kezdve az egész országban a Vár volt az egyetlen terület, amelyre a német megszállás nem terjedt ki. A közben hazatérő kormányzó jóváhagyta Lázár eddigi intézkedéseit. Március 21-től a testőrség megszállta a Vár kulcsfontosságú helyeit, és minden német behatolási kísérlet esetére tűzparancsuk volt. Eközben Lázár a lakásán rejtegette a német hadifogságból Magyarországra szökött Howie brit ezredest, aki aztán Náday vezérezredessel Olaszországba repült, hogy tárgyaljon az angolszász hatalmakkal. Júliusban Baky László, a Belügyminisztérium államtitkára a csendőrség egy részével puccsot akart végrehajtani és a kormányzót leváltani, illetve a zsidóság tömeges elhurcolására készült. A budapesti zsidóság deportálásának beszüntetését Horthy már július 5-én megparancsolta Bakynak, de az nem teljesítette. A deportálások megakadályozására és a csendőrpuccs leverésére a kormányzó megbízta Lázárt, aki energikusan intézkedett. Esztergomból felrendelte a Koszorus Ferenc ezredes parancsnoksága alatt álló Magyar Királyi 1. Honvéd Páncéloshadosztályt, amely körbevette és lefegyverezte az összevont csendőr erőket. Ez az akció 250.000 budapesti zsidó lakos megmentését jelentette - legalábbis ideiglenesen. Ifjú Horthy Miklós elrablásánál, amelyet a hírhedt SS-kommandó parancsnok, Otto Skorzeny és Gestapo-pribékek hajtottak végre, az ifjabb Horthy védelmére kirendelt három testőr a kialakult tűzharcban életét vesztette. Amint erről Lázár tudomást szerzett, azonnal egy Nimród páncélozott gépágyút és egy szakasz testőrt küldött a helyszínre, de már elkéstek. Október 15-én elhangzott a kormányzó proklamációja, amely azonnal kiváltotta a német ellenintézkedéseket, de Lázár is résen volt. A Bécsi-kaputól kezdve elaknásította a várat, a testőrök ismét tüzelőállást foglaltak a legérzékenyebb helyeken. Lázár mindhalálig el volt szánva, hogy úgy a kormányzót, mint a Várat megvédi. Jellemző, hogy a németek - Veesenmayer birodalmi teljhatalmú megbízott, mint Bach-Zelewski tábornok, Varsó elpusztítója - Lázárral tárgyaltak. Mindketten követelték az aknazár eltávolítását, amit Lázár kurtán elutasított. A németek ekkor Tigris páncélosok fedezete mellett megindították a támadást, amelyet Skorzeny ejtőernyős különítménye vezetett. Kemény tűzharc alakult ki. Az Ostrom utcában még egy 44.M Lövő Tányérakna (LŐTAK, Misnay József által tervezett, botlódróttal vagy elektromos gyújtással működésbe hozható, robbanással formált lövedék elvű oldal elleni akna, valószínűleg a világon a legelső ilyen típusú akna) is felrobbant, ami átütötte a szemközti ház oldalát is. A németek veszteségeket szenvedve vonultak vissza. Az ellenállás tovább is kitartott volna, ha Lakatos Géza miniszterelnök rá nem veszi a kormányzót a távozásra. Így a kormányzó kiadta a "tüzet szüntess" parancsot, és Lakatos kíséretében elhagyta a Várat. Német hadifogságba került, csakúgy, mint az ezután fegyvert letévő Lázár, aki nem volt hajlandó felesküdni Szálasira. A Gestapo előbb Bécsbe, majd a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta, aztán kiadták a nyilas kormánynak, amely "hűtlenség" vádjával lefokozta. A háború befejezése után nem ítélték el, mivel a zsidóság kiállt mellette, azonban 1951-ben családjával együtt kitelepítették. 1968. április 7-én hunyt el Budapesten, Pécelen temették el felesége mellé. Forrás: www.vitezirend.co.hu Földi Pál: Horthy tábornokai, Anno kiadó
 16. Igazából a Kugelblitzből elkészült pár prototípus és egyes források szerint egyet bevetettek Berlinnél, illetve egy bizonyítottan harcolt Spichra városában. A Coelianból viszont tényleg csak a fatornyú változat készült el.
 17. Nem szoktam szeretni az ilyen jellegű zenéket de ez a felhasználó által alkotott klip miatt megtetszett.
 18. Hát, az ilyen csak szánni tudom. Nem sajnálni, szánni.
 19. @HeinrichHoffman8, please use punctuation marks because it's really, REALLY hard to read your posts. The problem is that after WW2 half of the world was under Soviet rule and the other half was under Allied inspection. Because of that half of the world got Soviet weapons, tanks and planes while the other depended mainly on Allied technology because they were either not allowed to build their own or didn't have the proper industrial background. It's something you have to understand and since WarThunder is a - mainly - historical based game it's a matter that you should deal with because there is nothing that you can do against history. Also, since the developers decided to push the timline to the 60s, 70s AND Italy had those vehicles - another fact which you can't do anything against - it would be really unfair to Italy to leave those vehicles out simply because you don't like the idea of American tanks vs. American based tanks. I know that it affects Realistic Gameplay but as I said, you can't do anything against historical facts! If you don't want such encounters then tell the developers to take back the timeline to 1945 December 31, that way each and every country would have their own original tanks instead of tanks based on other tanks or copy paste tanks.
 20. Úgy gondoltam, hogy miután a Dühöngőbe írtam egy ilyennek számító tettet, össze kéne gyűjteni az ilyeneket, mert véleményem szerint kevesen tudunk róla és ha már egy olyan játékkal játszunk, amelyiknek a (fő)témája a II. Világháború, akkor illene megemlékeznünk a hőseinkről is. Ide írjátok le kérlek azoknak az embereknek a nevét és cselekedeteiket, amik hősiesnek számítanak. Kezdem én.   Csizmadia János őrmester   1942. szeptember 9-én, a harmadik uriv-sztorozsevojei hídfőharc során, a Don mentén, a késő délutáni órákban Csizmadia János őrmester, a 30. harckocsiezred elhivatott katonája, a Sztorozsevoje faluban kialakult utcai harcok során egy német gyalogsági egység hátába került, és őket támadó szovjet T-34-est hátulról közvetlen közelről több lövéssel megsemmisített PzKpfw 38(t) típusú harckocsijával. Ez egyike volt azon nagyon ritka eseteknek (összesen kettőről tudunk), amikor a 3,7 cm-es harckocsiágyúkkal sikerült kilőni egy T-34-est. Csizmadia őrmester ezután a harcjárművét elhagyva kézigránátokkal megsemmisített további két szovjet földerődöt és 30 foglyot ejtett. Tettéért megkapta a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi érmet.   Forrás: Becze Csaba: "A pokol tornácán..." A magyar királyi 2. honvéd hadsereg hídfőcsatái a Donnál (1942. Július-Szeptember), 2006., 81. oldal   Ehhez még hozzáfűzném, hogy teszteljétek le nyugodtan játékban, hogy milyen kilőni egy Pz. 38 (t)-vel egy T-34-est. Én kipróbáltam.   Oldalról 400 méteres távolságban már lehet sebezni APCR lőszerrel, 100 méterről pedig APCBC lőszerrel is, de a tuti az 50 méter. és akkor is a kerekek között kikandikáló hasi rész alsó pontját kell célozni, mert a lánctalp feletti oldalpáncél még ilyen távolságból sem átlőhető, csak kb. 10 méterről. Hátulról  ugyanezek a távolságok, de ott is sokszor kell rálőni és akkor is csak kigyullad a gép. Ott is vagy a feneke alsó felének egy bizonyos pontját kell célozni, és akkor a kardántengely sérül, vagy fentebb van egy kis lámpának kinéző valami a tetején, ott pedig a motort sebzed közvetlenül. Szemből már 250 méterről is lehet sebezni mindkét lőszerrel (tovább nem tudtam mérni a domborzat miatt), de APCBC lőszerrel a vezető prizmáját kell célozni, ami igen kicsi célpont ekkora távolságból, APCR lőszerrel meg a hasa domborulatát, ahol a lőszer van, de ott is kb. 90 fokos szögben kell érkeznie a lövedéknek. Talán a lövegcső az egyetlen, amit már messziről is tudsz sebezni, de ha azt kilövöd, akkor van egy kis időd közelebb menni. Ha a T-34-nek nincsenek társai.   Szóval baromira nem egyszerű, mert minden egyes lövésnél bizonyos pontokat kell célozni, ha el akarsz érni valamit és akkor is kb. minden 10 lövésből 1-2 betalál. Tehát a játékban is igen közel kell menned egy biztos találathoz, most gondoljatok bele élesben, harci körülmények között. Mindezt figyelembe véve iszonyatosan nagy teljesítmény volt kilőni azt a T-34-est.